menu:

Zalecenia, wytyczne i procedury zapewniające bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników UWM w Olsztynie podczas pandemii
Postępowanie w sytuacji stwierdzenia zakażenia pracownika koronawirusem


Zarządzenia i decyzje Rektora dotyczące BHP
Druki do pobrania
Pierwsza pomoc z użyciem defibrylatora


Maksymalne stawki zakupów odzieży roboczej
CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
Informacja o czynnikach rakotwórczych
Informacja o czynnikach biologicznych
Wykaz substancji rakotwórczych
Wykaz czynników lub procesów rakotwórczych
Wykaz czynników biologicznych

kontakt:

Dział BHP
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Heweliusza 10/105
10-724 Olsztyn

tel. 089 523 33 18
tel. 089 523 45 18

E-mail: bhp@uwm.edu.pl
do góry | strona Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | kontakt | Artneo