Skład Komisji

  • Przewodnicząca - Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM, Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji, WNS
  • Sekretarz - Dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka,  Katedra Finansów, WNE

Członkowie Komisji:

  • Prof. dr hab. Tomasz Stompór, Katedra Chorób Wewnętrznych, WL
  • Dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM, Instytut Filozofii, WH
  • Dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, WNoS
  • Dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM – Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego, WPiA
  • Ks. dr hab. Jacek Pawlik, prof. UWM, Katedra nauk o Rodzinie, WT