Skład Komisji

Skład Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UWM w Olsztynie

 

Przewodnicząca - dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM, Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Wydział Nauk Społecznych

Wiceprzewodniczący -  prof. dr hab. Tomasz Stompór, Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski Collegium Medicum; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Sekretarz - dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych

Koordynator administracyjny z ramienia Biura ds. Nauki – dr inż. Joanna Bondaruk-Przepióra

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Małgorzata Jankun-Woźnicka, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, Wydział Geoinżynierii

dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM, Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny

prof. dr hab. Piotr Krajewski - Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej, Wydział Prawa i Administracji

Ks. prof. dr hab. Jacek Pawlik – Katedra Nauk o Rodzinie; Wydział Teologii