Trzy laboratoria - jedna ideaCzerwone krwinki

Naszym celem jest realizacja projektu "Zakup aparatury naukowo - badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych"

Celem projektu jest wyposażenie w aparaturę naukowobadawczą 3 laboratoriów wchodzących w skład Centrum: Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi dla Wydziału Nauk Medycznych oraz dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej: Laboratorium Nowoczesnych Technik Obrazowania i Wideochirurgii i Laboratorium Medycyny Molekularnej.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Projekt: Marcin Foss