Pomoc komputerowa


Instrukcja Instalacji

Prosimy nie instalować oprogramowania w budynku Rektoratu bez zgody administratora.

Nowa licencja programu ESET nie posiada wsparcia dla systemów Windows 95/98. Prosimy o kontakt z pomocą komputerową.

Usuwanie nieaktualnej wersji programu ESET

Instalacje oprogramowania należy rozpocząć od odinstalowania starej, już nieaktualnej wersji programu ESET. W tym celu wybieramy kolejno

[START] --> [Programy] lub [Wszystkie Programy] --> [ESET] --> [Odinstaluj program]

Usuwanie programu potrwa parę minut. Po zakończeniu należy wykonać ponowne uruchomienie komputera.

W przypadku, gdy proces usunięcia programu ESET zakończy się niepowodzeniem należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w zakładce [Instrukcja usunięcia programu].

Instalacja

Instalację nowej wersji ESETA zaczynamy od pobrania pliku instalacyjnego z serwera FTP.