Pomoc komputerowa


Instrukcja Instalacji

Prosimy nie instalować oprogramowania w budynku Rektoratu bez zgody administratora.

Nowa licencja programu ESET nie posiada wsparcia dla systemów Windows 95/98. Prosimy o kontakt z pomocą komputerową.

Usuwanie nieaktualnej wersji programu ESET

Instalacje oprogramowania należy rozpocząć od odinstalowania starej, już nieaktualnej wersji programu ESET. W tym celu wybieramy kolejno

[START] --> [Programy] lub [Wszystkie Programy] --> [ESET] --> [Odinstaluj program]

Usuwanie programu potrwa parę minut. Po zakończeniu należy wykonać ponowne uruchomienie komputera.

W przypadku, gdy proces usunięcia programu ESET zakończy się niepowodzeniem należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w zakładce [Instrukcja usunięcia programu].

Instalacja

Instalację nowej wersji ESETA zaczynamy od pobrania pliku instalacyjnego z serwera FTP.

ESET
Windows

 >>> POBIERZ ESET <<<

dla Windows /2000/XP/VISTA/7/8

ESET
Windows

 >>> POBIERZ ESET firewall off (mniej bezpieczne) <<<

dla Windows /2000/XP/VISTA/7/8

Po zakończeniu pobierania pobrany plik ESET.zip należy rozpakować.

W tym celu zaznacz pobrany plik i kliknij na nim prawym klawiszem myszki.

Z rozwijanego menu należy wybrać [Wyodrębnij wszystkie].

W nowo otwartym oknie można wskazać folder, w którym zostaną rozpakowane pliki instalacyjne. Następnie wybierz [Wyodrębnij]

Po rozpakowaniu archiwum, aby rozpocząć proces instalacji należy kliknąć dwa razy plik "static-eset".

Uruchomienie instalacji wyświetli okno z ważnymi informacjami, z którymi należy się zapoznać.

Skrypt dokona sprawdzenia architektury systemu (32bit lub 64bit), wyświetli okno z pytaniem czy dane oprogramowanie ma być zainstalowane w systemie. Należy wcisnąć [TAK].

Czas instalacji uzależniony jest od parametrów sprzętowych danego komputera. Poprawnie zainstalowany ESET Endpoint Security bez ingerencji użytkownika uaktualni bazę sygnatur wirusów tylko w sieci komputerowej UWM. Zmiana zaawansowanej konfiguracji lub usunięcie zainstalowanego programu ESET wymaga podania hasła, które może wpisać uprawniony pracownik pomocy komputerowej.