Pomoc komputerowa


Instrukcja usunięcia programu ESET

Uwaga! Przedstawiony w instrukcji proces odinstalowania programu ESET wymaga ponownego uruchomienia komputera.

Zanim wykonane zostaną opisane poniżej czynności proszę zapisać wyniki pracy i zakończyć działanie uruchomionych programów.

System Windows po ponownym uruchomieniu zostanie ustawiony w "tryb awaryjny".

Ostatnim krokiem odinstalowania programu jest uruchomienie przez użytkownika wcześniej pobranego programu i wybór kilku opcji.

Szczegółowa instrukcja odinstalowania programu ESET opisana jest poniżej

Instrukcja krok po kroku

W przypadku gdy próba odinstalowania programu zakończy się niepowodzeniem należy postępować według poniżej opisanej procedury.

Proces awaryjnego odinstalowania programu ESET zaczynamy od pobrania plików deinstalacyjnych z serwera FTP.

Pliki umożliwiające odinstalowanie program ESET


 >>> POBIERZ pliki <<<

dla Windows /2000/XP/VISTA/7/8

Po zakończeniu pobierania pobrany plik USUN-ESET.zip należy rozpakować.

W tym celu zaznacz pobrany plik i kliknij na nim prawym klawiszem myszki.

Z rozwijanego menu należy wybrać [Wyodrębnij wszystkie].

W nowo otwartym oknie można wskazać folder, w którym zostaną rozpakowane pliki umożliwiające odinstalowanie antywirusa ESET. Następnie wybierz [Wyodrębnij]

Po rozpakowaniu archiwum, aby rozpocząć proces odinstalowania oprogramowania w systemie Windows XP należy kliknąć dwa razy plik "safe-mode".

W przypadku Windows Vista/7 należy kliknąć prawym klawiszem myszki w plik safe-mode i wybrać z listy opcję [Uruchom jako administrator] .

Uruchomienie pliku safe-mode spowoduje ponowne uruchomienie komputera i ustawienie w trybie safe-mode.

Uruchomienie systemu w trybie safe-mode zmieni rozdzielczość ekranu i powiększy ikony na pulpicie.

Jeżeli system Windows jest uruchomiony w trybie safe-mode należy przejść do folderu z wcześniej pobranymi plikami deinstalacyjnymi i kliknąć dwa razy w plik ESETUninstaller.

W wyniku uruchomienia programu ESETUninstaller wyświetlone zostanie okno, w którym należy odpowiedzieć na kilka pytań.

W odpowiedzi na pierwsze pytanie należy wpisać literkę y.

W odpowiedzi na drugie pytanie należy wpisać cyferkę 1.

Odpowiadając na trzecie pytanie należy potwierdzić chęć usunięcia programu wpisując literkę y.

Usunięcie programu potrwa w zależności od możliwości sprzętowych danego komputera. Proszę o cierpliwość.

Gdy deinstalator zakończy pracę należy ponownie uruchomić komputer. Po restarcie system uruchomi się w normalnym trybie pomijając tryb safe-mode.

Po odinstalowaniu programu ESET należy zainstalować jego nową wersję. Proces instalacji opisany jest w zakładce [Instrukcja instalacji]