Pomoc komputerowaNowa wersja programu i opis instalacji ESET 6 jest dostępna w poniższym linku
 >>> ESETv6 nowa wersja <<<Warunki korzystania z oprogramowania antywirusowego

Licencja obejmuje wszystkie stanowiska komputerowe na terenie Uczelni, (czyli posiadające numer inwentarzowy UWM) używanie programu poza UWM (np. na komputerach prywatnych) jest naruszeniem praw autorskich i intelektualnych, podlega odpowiedzialności służbowej i karnej.


Ważna informacja

Prawidłowe działanie programu ESET Endpoint Security jest możliwe tylko w sieci komputerowej UWM. Instalacja na komputerze znajdującym się poza siecią UWM uniemożliwi dostęp do ważnych aktualizacji bazy sygnatur wirusów. Każdy zainstalowany program ESET pobrany z niniejszej strony, w przypadku deinstalacji, wymaga podania prawidłowego hasła, które może wprowadzić uprawniony Pracownik pomocy komputerowej UWM. W przypadku gdy dojdzie do naruszenia warunków i postronna osoba dokona instalacji programu ESET na komputerze prywatnym, pracownik pomocy komputerowej UWM nie ma obowiązku pomagać w konfiguracji wymienionego oprogramowania.

Urządzenia mobilne (laptopy)

W celu zapewnienia pełnej ochrony komputera/systemu mobilnego i zapewnienia programowi ESET ważnych aktualizacji należy zgłosić się do pracowników pomocy komputerowej. Proces zmiany konfiguracji programu ESET może być przeprowadzony tylko na urządzeniach z ważnym numerem inwentarzowym UWM. Informujemy, że zmiany ustawień są wymagane w przypadku gdy komputer często jest podłączony poza siecią UWM. Osoby zainteresowane zmianą ustawień programu antywirusowego proszone są o kontakt z pomocą komputerową.