Ansamycyny

Cechują się szerokim zakresem działania przeciwbakteryjnego, który obejmuje zarówno drobnoustroje Gram-dodatnie, jak i organizmy Gram-ujemne. Aktywne są także wobec prątków kwasoopornych.

Pierwszy antybiotyk tej grupy otrzymano z hodowli promieniowca (Nocardia mediterranei). Był to preparat złożony z kilku substancji o różnej aktywności. Dopiero po modyfikacji warunków hodowli otrzymano czystą rifamycynę B.


U osób stosujących rifamycyny może wystąpić zmiana barwy moczu na czerwoną, która ustępuje po odstawieniu leków. Na pomarańczowo zabarwione mogą być także inne płyny ustrojowe, w tym łzy i pot.

Głównym przedstawicielem grupy jest wprowadzona do lecznictwa w 1967 roku RIFAMPICYNA (RMP). Ta półsyntetyczna pochodna rifamycyny B hamuje polimerazę RNA bakterii. W ten sposób działa bakteriobójczo między innymi na Mycobacterium leprae (prątki trądu) i Mycobacterium tuberculosis (prątki gruźlicy). Spektrum działania przeciwbakteryjnego obejmuje również większość bakterii Gram-dodatnich i wiele drobnoustrojów Gram-ujemnych, w tym Neisseria meningitidis, Legionella pneumoniae, Staphylococcus aureus.

Identycznym spektrum działania jak rifampicyna charakteryzuje się  RIFAPENTYNA, której jednakaktywność przeciwbakteryjna wobec Mycobacterium tuberculosis jest jednak niemal 10-krotnie większa w porównaniu do rifampicyny. Okres połowicznego rozpadu rifapentyny jest 4-5 krotnie dłuższy niż rifampicyny, co pozwala zmniejszyć  jej dawkowanie. Lek wskazany jest w zakażeniach prątkami gruźlicy oraz oportunistycznych zakażeniach prątkami atypowymi, czyli gatunkami prątków innymi niż Mycobacterium tuberculosis i Mycobacterium leprae.

RIFABUTYNA
jest pochodną rifamycyny S. Różnica w stosunku do leku wyjściowego polega natym , że  działanie przeciwprątkowe rifabutyny jest znacznie większe w odniesieniu do prątków z grupy Mycobacterium avium complex (MAC).

RIFAKSYMINA
działa przeciwbakteryjnie na Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp. Nieznacznie słabszą aktywność wykazuje także wobec Escherichia coli. Mechanizm tego działania polega na wiązaniu się z polimerazą RNA bakterii zależną od DNA, co hamuje syntezę bakteryjnych białek i RNA. Rifakcymina w bardzo niewielkim stopniu wchłania się z przewodu pokarmowegodlatego też stosuje się ją w leczeniu miejscowym biegunek bakteryjnych, biegunek podróżnych oraz encefalopatii wątrobowej.


Mechanizm działania przeciwbakteryjnego RIFALAZILU również polega na hamowaniu zależnej od DNA polimerazy RNA bakterii. Rifalazil działa między innymi na chlamydie, w tym Chlamydia trachomatis wywołujące nierzeżączkowe zapalenia cewki moczowej i dróg rodnych, oraz Chlamydia pneumoniae a także Clostridium difficile i Helicobacter pylori. Mimo aktywności wobec prątków (także atypowych) lek nie jest wykorzystywany w zakażeniach tymi bakteriami, ze względu na konieczność stosowania dużych dawek.

Oporność na ansamycyny nie jest związana z żadnym ze znanych plazmidów ani transpozonów, mimo to częstotliwość występowania izolatów opornych na leki wzrasta. Poniższa tabela zawiera najważniejsze mechanizmy oporności na te leki wraz z drobnoustrojami, u których stwierdzono występowanie tych mechanizmów.  

 

Mechanizm oporności

Gatunek

Poziom oporności wywoływany przez dany mechanizm

Mutacje chromosomu

Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Bacillus subtilis, Helicobacter pylori

Wysoki do bardzo wysokiego

Duplikacja sekwencji chromosomalnej rpoB

Nocardia farcinica, Amycolatopsis mediterranei, Actinomadura sp

Wysoki

Wytwarzanie białek łączących się z RNAP (polimeraza RNA, enzym wytwarzający nić RNA na matrycy DNA)

Streptomyces coelicolor, M. tuberculosis, Mycobacterium leprae, Corynebacterium diphtheriae

Średni do niskiego

Modyfikacje rifampicyny

Mycobacterium smegmatis DSM 43756, Bacillus sp.

Średni do niskiego

Modyfikacja przepuszczalności błon bakteryjnych

Mycobacterium sp., Neisseria gonorrhoeae

Niski

 

 

Literatura:

Markiewicz Z., Kwiatkowski Z.A., 2012. Bakterie, antybiotyki, lekooporność. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (copyright 2006)

Tupina A.,  Gualtieri M., Roquet-Bančresa F.,  Morichauda Z., Brodolina K., Leonettia J-P., 2010. Resistance to rifampicin: at the crossroads between ecological, genomic and medical concerns. International Journal of Antimicrobial Agents 35: 519–523