Wyposażenie laboratoriów nauk technicznych

na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUAV - bezzałogowy aparat latający
Fot.:NASA

Przedmiotem projektu o wartości 15 748 227 PLN jest wyposażenie specjalistycznych laboratoriów na Wydziale Nauk Technicznych, Matematyki i Informatyki, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Projekt: Marcin Foss