PRACOWNICY
mgr Tomasz Jacheć

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych

asystent

Pracownia Translatoryki

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 212

telefon: 895246372

e-mail: tomasz.jachec@uwm.edu.pl

konsultacje                   

 

 

Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej:

 • 2004-2009 lektor w Nauczycielskim Kolegium J. Angielskiego REGENT w Elblągu
 • 2014/15 - wykładowca w American Studies Center Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2014 - do chwili obecnej asystent w Katedrze Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Działalność dydaktyczna

 

Prowadzone kursy:

 • Tłumaczenie ustne III rok FA
 • Tłumaczenia pisemne II rok FA
 • Język obcy (angielski fachowy) I rok FA MU
 • Pisanie tekstów naukowych I rok FAMU
 • PNJA: Konwersacje z leksyką I rok FA
 • Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie ze stylistyką I rok FA
 • Język specjalistyczny III rok FA

 

Działaność naukowa:

 

Publikacje/artykuły:

 1. Dlaczego Polsat nie nadaje Teorii wielkiego podrywu: o problemach z samoodniesieniami w amerykańskiej kulturze popularnej, SERIALE W KONTEKŚCIE KULTUROWYM: GATUNKI, KONWERGENCJA, RECEPCJA, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, str. 101-113.
 2. „Comedy's Social (Ir)Responsibility: Saturday Night Live's Response To Donald Sterling Scandal", Acta Neophilologica, XVIII/1, 2016, 67-86.
 3. „Illusory facets of sport: the case of the Duke University basketball team", Physical Culture and Sport. Studies and Research, Volume LXXV, (2017), 52-63.
 4. „Strach otworzyć lodówkę: O elastyczności znaczeń ikony Michaela Jordana w serialach telewizyjnych", red. Daria Bruszewska-Przytuła, Monika Cichmińska, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2017, 98-108.

 

Udział w konferencjach:

 1. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) „Communication Technologies And American Cultural Practice". Łódź 2007.
 2. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) "The Past in the Present: The American Uses of History". Warszawa 2008. Referat: 'Joseph Heller's God Knows - an Updated Narrative'
 3. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies "American Diversity: Identities, Narratives, Politics". Łódź 2010. Referat: 'Jay Leno's 10@10 with Michael Jordan: Can superman still fly?'
 4. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) "Americascapes: Americans in/and their Diverse Sceneries". Puławy 2012.
 5. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) "Eating America: Crisis, Sustenance, Sustainability". Wrocław 2013. Referat: 'Eating the Shoe:Not a Charlie Chaplin Paper'
 6. Konferencja „Seriale w kontekście kulturowym - w poszukiwaniu ideału i straconego czasu" Olsztyn, UWM 2014. Referat: 'Dlaczego Polsat Nie Nadaje „Teorii Wielkiego Podrywu": O Problemach Z Samoodniesieniami W Amerykańskiej Kulturze Popularnej'
 7. Międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) "American 'Wild Zones': Space, Experience, Consciousness". Białowieża 2014. Referat: 'Muted Images Of Wild Blacks: Saturday Night Live's Response To Donald Sterling Scandal'
 8. „Różne gatunki, te same historie, czyli każdy serial fabularny jest telenowelą", Ogólnopolska konferencja naukowa SERIALE W KONTEKŚCIE KULTUROWYM - PO DWÓCH STRONACH EKRA, UWM, Olsztyn, 2015.05.07-09
 9. „The ‘Ugly' Chicago in The American Myth of Michael Jordan", Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych HOMELINESS, DOMESTICITY AND SECURITY IN AMERICAN CULTURE, SWPS, UW, Warszawa, 2015.09.23-25
 10. „‘Maybe I destroyed the game, or (...)': (R)evolution of The NBA Star", REVOLUTION, EVOLUTION AND ENDURANCE IN THE ENGLISH LANGUAGE AND ANGLOPHONE LITERATURE AND CULTURE, UR, Rzeszów, 2015.11.12-13
 11. „‘Candice, if there's anything beautiful in this hellhole of a city, I would love to see it': Binary Oppositions in The Aesthetic Narratives of Chicago's Michael Jordan", Konferencja Europejskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych EAAS 2016 Conferrence, Constanca, Rumunia, 2016.04.22-25
 12. „Strach otworzyć lodówkę: O elastyczności znaczeń ikony Michaela Jordana w serialach telewizyjnych", Ogólnopolska konferencja naukowa SERIALE W KONTEKŚCIE KULTUROWYM - WI(E)DZIEĆ WIĘCEJ - PRÓBA BILANSU, UWM, Olsztyn, 2016.05.05-07
 13. „One Book Is Not Enough: Remediated Biographies of Michael Jordan.", międzynarodowa konferencja 50 Shades Of Popular Culture 2nd International Conference, Kraków 20-23.02.2017
 14. „Gdy postać jest rzeczywista: Interpretacja audio-wizualnej symboliki ceremonii wręczenia Prezydenckiego Medalu Wolności 2016 a fakty.", ogólnopolska konferencja Postać w kulturze wizualnej, Olsztyn 11-13.05.2017
 15. „‘Be Like Mike': Constructing the Myth of Michael Jordan in American Popular Culture of the Late 20th Century.", ogólnopolska konferencja XIV Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, Białystok 23-25.06.2017
 16. „"He rapes, but he saves": American paradoxes as performed in 2017 Netflix stand-up specials by Noah, Schummer, Chappelle and C.K..", międzynarodowa konferencja PAAS 2017 Conference: Performing America, Szczecin 18-20.10.2017
 17. "Gniew w amerykańskich, wieczornych programach telewizyjnych w latach 2016-17: kreacja czy reakcja?", „Postać W Kulturze Wizualnej. Geneza - Mutacje - Reaktywacje", Olsztyn 19-21.04.2018.
 18. "On the importance of subject matter: late-night anger and exasperation 2016-17.", 2018 ExRe(y) Conference "Exhaustion and Regeneration in Post-Millennial North American Literature and Visual Culture", Lublin 10-11.05.2018.
 19. „The Challenge of ‘Knowing Your Place': Protests by African-American Athletes 2014-2018., 2018 PAAS Conference Challenging America, Ameri-can Challenges: Culture, Society, Politics. Łódź 24-25.10.2018.
 20. "Buszujący w dziczy: Motywy mesjańskie w filmie Seana Penna „Into The Wild" (Wszystko za źycie), 2007", Ogólnopolska konferencja naukowa „Postać w kulturze wizualnej. Światy - akcje - interakcje", Olsztyn, 9-11.05.2019

 

Zainteresowania i hobby:

Kultura amerykańska, kultura masowa obszaru anglojęzycznego, sport amerykański, korzenie chrześcijaństwa.