BADANIA
Uczestnictwo w konferencjach

Uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych w latach 2010-2013

2000

 1. Joanna Kokot 9th Conference of the Polish Association for the Study of English, Gdańsk 26-28.04.2000, org. PASE i Instytut Anglistyki UG: referat: Who tells the story? The third person narration in „A Study in Scarlet" and „The Valley of Fear" by Arthur Conan Doyle;
 2. Halszka Leleń kwiecień 2000 Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Gdańsk Wystąpienie: "Fictionality of Space Motifs in Three Wessex Novels".
 3. Ewa Kujawska-Lis New Syllabus Boundaries: Integrating Literature into Practical English Course, Cultural Curriculum. Theory, Practice and Trends, Zajączkowo, 7-9 czerwca 2000, Uniwersytet Szczeciński.
 4. Ewa Kujawska-Lis Progressive Teaching: Integrating Literature into Practical English - Conversation and Literature Classes, The Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Gdańsk, 26-29 kwietnia 2000, Uniwersytet Gdański.

2001

 1. Joanna Kokot Konwencje a teksty, Gdańsk 19-21.09.2001, org. Zakład Badań Literackich Instytutu Anglistyki UG; referat: „All the world's a stage": Theatre within Theatre Convention in Tom Stoppard's „Rosencrantz and Guildenstern Are Dead";
 2. Zygmunt Zalewski "Geneza i przebieg Operacji 1001 Frombork" referat wygłoszony w dniu 15 sierpnia 2001 r. we Fromborku, podczas sesji naukowej organizowanej przez Komendę Chorągwi oraz Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie.
 3. Halszka Leleń wrzesień 2001 Sympozjum „Konwencje a teksty", Zakład Badań Literackich IA Uniwersytet Gdański, Gdańsk. Wystąpienie: "The Birth of a Genre?: The Valley of Spiders by H. G. Wells"
 4. Halszka Leleń kwiecień 2001 Polish Association for the Study of English Tenth Annual Conference, Kraków. Wystąpienie: "The Fictional Space and Visual Arts in Three Wessex Novels".
 5. Ewa Kujawska-Lis The correlation between the teacher's personality and educational environment and its result upon the pupil as seen in Charles Dickens's fictional world, The Tenth International Conference of the Polish Association for the Study of English, Kraków, 25-27 kwietnia 2001, Uniwersytet Jagielloński.

2002

 1. Joanna Kokot April Conference Nine. Dziewiąta Międzynarodowa Konferencja Anglistów: „The Legacy of History: English and American Studies and the Significance of the Past", Kraków 3-5.04.2002, org. Instytut Filologii Angielskiej UJ; referat: The literary dimensions of history teaching in Rudyard Kipling's „Puck of Pook's Hill";
 2. Zygmunt Zalewski, Charakterystyka operacyjno-taktyczna walk o Dardanele i Gallipoli w 1915 r. - referat szkoleniowy wygłoszony w dniu 30 kwietnia 2002 r. dla kadry oficerskiej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie.

2003

 1. Joanna Kokot Teksty kultury, teksty literatury, Lublin, 5-7.05.2003, org. Instytut Anglistyki UMCS, referat: Where are the clues? The peculiarities of Agatha Christie's detective fiction;
 2. Zygmunt Zalewski, Charakter walk pustynnych oraz rola brytyjskiego i niemiecko-tureckiego czynnika dowódczego podczas bitwy o Gazę w 1917 r. - referat szkoleniowy wygłoszony w dniu 18 grudnia 2003 r. dla oficerów Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie.

2004

 1. Joanna Kokot Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski. I. Krótkie formy dramatyczne, Toruń, 17-19.05.2004, org. Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego Instytutu Literatury Polskiej UMK, referat: William Butler Yeats. Między dramatem a rytuałem;

2005

 1. Joanna Kokot Teksty z tekstów, Olsztyn 21-23.09.2005, org. zespół filologii angielskiej Instytutu Neofilologii UWM, referat: Pisanie jako modelowanie świata. „Dracula" Brama Stokera;
 2. Ewa Kujawska-Lis Two cheaters' game. The hidden curriculum in private (non-public) institutions of higher education, The First International Conference on Teacher Education. Teacher Education: Theory and Practice in the European Context, Kraków, 12-15 maja 2005, Universidad de Castilla-La Mancha, Akademia Pedagogiczna w Krakowie.
 3. Ewa Kujawska-Lis Bleak House - Dom na pustkowiu, Samotnia czy Straszny Dwór. Kilka refleksji o tłumaczeniu elementów intertekstualnych i kulturowych w utworach literackich na przykładzie The Round Dozen W.S. Maughama, IV Warsztaty Translatorskie / Workshop on Translation IV, Lublin, 5-9 grudnia 2005, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Slavic Research Group, University of Ottawa.
 4. Ewa Kujawska-Lis Translator's nightmare: G. K. Chesterton's "The Queer Feet" and its "Englishness", The Fourteenth Conference of the Polish Association for the Study of English, Łódź, 5-7 kwietnia 2005, Uniwersytet Łódzki.
 5. Ewa Kujawska-Lis Translator's nightmare: G. K. Chesterton's "The Queer Feet" and its cultural references,Teksty z tekstów, Olsztyn, 21-23 września 2005, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

2006

 1. Brzezińska M. "The ethnopragmatic perspective on the biblical concept of fault and offence" 3rd Łódź Symposium: New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź 11-14.05. 2006.
 2. Brzezińska M. Texts in Action, intensywne seminarium metodyczne, DOC Teacher Training Solutions, Warszawa 4.06.2006.
 3. Brzezińska M. Speak Them Up, intensywne seminarium metodyczne, DOC Teacher Training Solutions, Warszawa 9.12.2006.
 4. Cichmińska M. "Pragmatic Considerations in song interpretation - construal and background knowledge" 3rd Łódź Symposium: New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź 11-14.05. 2006.
 5. Cichmińska M. "The Beautiful Mind" Longman National Teaching Forum, Gdańsk 31.08. 2006.
 6. Halszka Leleń wrzesień 2006 Międzynarodowa konferencja naukowa „H. G. Wells: New Directions" zorganizowana przez Towarzystwo Wellsowskie w Londynie Wystąpienie: "'As if the Real Was a Mere Veil to the Fantastic': The Subversive Dynamics of the Fantastic in H. G. Wells's Short Stories"
 7. Joanna Kokot Religie i wierzenia polskiego Modernizmu, Toruń 29-30.05.2006, org. Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego, Instytutu Literatury Polskiej UMK, referat: Utracony raj Złotego Wieku. „Centaur" Algernona Blackwooda i wizje Gustawa Fechnera.
 8. Ewa Kujawska-Lis Heart of Darkness or Hearts of Darkness? - A Comparison of Two Polish Translations, Conrad's Polish-Ukrainian Footprints. IV International Joseph Conrad Conference at Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland, Lublin - Kazimierz Dolny, 19-23 czerwca 2006, UMCS.
 9. Ewa Kujawska-Lis Charles Dickens as the source of intertextuality in The Round Dozen by William Somerset Maugham, The 11th Dickens Society Symposium, Belfast, 10-13 sierpnia 2006, Queen's University.
 10. Ewa Kujawska-Lis Ideology, intention, translation - some comments on the Polish (mis)translation of Denise Chong's The Concubine's Children, The Fifteenth Conference of the Polish Association for the Study of English, Puławy, 24-26 kwietnia 2006, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

2007

 1. Drogosz, A. "Passive use of the Polish marker of reflexivity się" Parasession on Passive, Reflexive, Impersonal and Related Constructions, Sopot, 12-13. 07. 2007.
 2. Kodeniec, K. "Carol Ann Duffy - a chance for success?". Konferencja "Contemporary British Literature" Łódź 7-8. 05. 2007.
 3. Kodeniec, K. "Od Kochanowskiego do Świetlickiego - problemy tłumaczenia poezji polskiej na angielski" Konferencja Imago Mundi „50 lat polskiej translatoryki", Waszawa 23-25. 11. 2007.
 4. Łagun, J., Kiński, C. „Cambridge's 14. How to pass the FCE" IATEFL Conference. Łódź 21-23. 09. 2007.
 5. Łozińska-Bastek, J. „Motywacja językowa jako czynnik ułatwiający uczenie się języka obcego" Konferencja „Językoznawstwo w Metodyce Nauczania Języków Obcych" Chełm, 25-26. 06. 2007
 6. Zabotkina, V. I. "Cognitive bases of semantic changes" Konferencja Międzynarodowego Zrzeszenia Profesorów Języka Angielskiego (LUND) + Conference of International Association of University Professors of English), 2007.
 7. Zabotkina, V. I. „Zarysy kognitywnej neologii" Międzynarodowa Konferencja "Czwarty Cykl Pelewiński". 2007.
 8. Kokot J. Niepewność sensu, Lublin 2007, org. Instytut Anglistyki UMCS, referat: Constructional peculiarities of "The Three Impostors" by Arthur Machen.
 9. Kokot, J. "Constructional peculiarities of The Three Impostors by Arthur Machen". Konferencja "Niepewność sensu" ("Structure and Uncertainty"), 7-9.05. 2007, Lublin, org. IA UMCS.
 10. Kokot, J. "On the Borderland between two epochs. Autothematic issues in Rudyard Kipling short stories" Kipling Conference 2007, Canterbury, 7-8.09. 2007 School of English, U. of Kent i Rudyard Kipling Society.
 11. Kokot, J. "Decadent London. Cityscapes in Arthur Machen's early fiction". Konferencja "From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in the 18th and 19th century British literature and culture", Warszawa, 17-19.10. 2007, org. Ośrodek Studiów Brytyjskich UW.
 12. Krawczyk-Łaskarzewska, A. "The Red Road to Redemption, or the Theory of Surveillance for Individual Use". Konferencja "Camouflage. Voyeurism, Exhibition. Discourses and Practices of Deception, Surveillance, and Transparency," 19-22. 09. 2007, Ustronie.
 13. Krawczyk-Łaskarzewska, A. "Breaking the Fourth Wall, or Tristram Shandy in the World of Celebrity Culture". Konferencja "From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in the 18th and 19th century British literature and culture", Warszawa, 17-19.10. 2007, org. Ośrodek Studiów Brytyjskich UW.
 14. Krawczyk-Łaskarzewska, A. "Finisterre - Archiving the London Nobody Wants to Know". Konferencja "Images of the City", 25-27.10. 2007, Łódź.
 15. Krawczyk-Łaskarzewska, A. "Hunting for Racism - Online Citizen Critics' Reviews of Kevin MacDonald's The Last King of Scotland". Konferencja „Communication Technologies and American Cultural Practice", 07-09.11. 2007, Łódź, org. PAAS (Polish Association for American Studies).
 16. Kujawska-Lis, E. „Mit akulturowości tekstów nieliterackich na podstawie literatury psychologicznej". Konferencja "Medius Currens II - Tłumacz jako pośrednik między językami, kulturami a teorią, dydaktyką i praktyką przekładu", Toruń 20-22.04. 2007, org. UMK.
 17. Kujawska-Lis, E. „Far, Far Away A Horse Came to the Therapist...Nicholas Evans's The Horse Whisperer as a novel on psychotherapy". Konferencja "Cultural Representations of Psychiatry and Mental Illness", Piotrków Trybunalski, 18-19.05. 2007, org. Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim.
 18. Kujawska-Lis, E. "Domesticating and Modernising Heart of Darkness". Konferencja "Hearts of Darkness. Melville and Conrad in the Space of World Culture", 6th International Melville Society Conference, Szczecin, 04-07.08. 2007.
 19. Kujawska-Lis, E. "Udomowienie i uwspółcześnienie Jądra ciemności". Konferencja "Hearts of Darkness Melville and Conrad in the Space of World Culture", 6th International Melville Society Conference, 04-07. 2007.
 20. Kujawska-Lis, E. „Od Kristevej do Gennette'a, czyli od intertekstualności globalnej do ograniczonej. Implikacje dla tłumaczy tekstów literackich". Konferencja „Imago Mundi. 50 lat polskiej translatoryki", Warszawa, 23-25.11. 2007, org. Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.
 21. Kujawska-Lis, E. „Nurkowanie jako forma terapii i rekreacji osób z niepełnosprawnością nabytą", na konferencji „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych", III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wrocław, 07-08 12. 2007, org. AWF Wrocław.
 22. Studniarz, S. "The Dialogic Perspective in Anne Rice's Interview with the Vampire". Konferencja PASE 2007, Szczyrk, 19-21.04. 2007, org. UŚ w Katowicach.
 23. Studniarz, S. "A Literary Structure and Radical Intertextuality. On the Semantic Complexity of John Gardner's The King's Indian". Konferencja "Niepewność sensu" ("Structure and Uncertainty"), 7-9.05. 2007, Lublin, org. IA UMCS
 24. Studniarz, S. "Lost in the Textual Maze? Concealments and Doublings in Peter Straub's Mr. X". Konferencja "Gothic N.E.W.S", Aix-en-Provence, Francja, 25-30.06. 2007, org. International Gothic Association.
 25. Wiśniewski. T. "Hope in despair, or expressive void of art". Konferencja Hope: Probing the Boundaries, 17-19. 09. 2007, Oxford, Wielka Brytania, org. Mansfield College
 26. Wiśniewski. T. "An expression of the wish to finish. Samuel Beckett's Stirrings Still". Konferencja „Niepewność sensu" ("Structure and Uncertainty"), 7-9.05. 2007, Lublin, org. IA UMCS.
 27. Zalewski, Z. „Imperium Brytyjskie w Afryce w II poł. XIX w.". Konferencja „IV Dni Afryki", 24-25. 05. 2007, Olsztyn, org. Instytut Nauk Politycznych i Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.
 28. Zalewski, Z. „Biografia prof. dra hab. Tadeusza Marii Gelewskiego, prof. zw.", referat wygłoszony na zlecenie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, 10.10. 2007, Sala Kopernikowska Zamku w Olsztynie

2008

 1. Kokot, J. "On the threshold of the Modernism. The theme of creation in Rudard Kipling's short stories" I Bałtyckie Spotkania Filologiczne, Osieki 29.05-1.06.2008, org. Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej.
 2. Kokot, J. "Elusiveness of the world and a person: The borders of cognition in Katherine Mansfield's stories" Katherine Mansfield Conference 2008, London 4-6.09.2008, org. The Centre for New Zealand Studies, Birbeck, University of London.
 3. Kokot, J. "The Forest Lovers by Maurice Hewlett and the Romance Tradition" Konferencja Canon Unbound, Gdańsk 23-24.10.2008, org. Instytut Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Kujawska-Lis, E. "Translation errors in the context of a diachronic translation series, I Bałtyckie Spotkanie Filologiczne", Koszalin-Osieki 29.05. - 1.06. 2008, Politechnika Koszalińska.
 5. Kujawska-Lis, E. "Short Outline of the Reception of Charles Dickens in Poland in the 19th century", Dickens in Europe, 17 - 19. 10. 2008, Saint Louis University, Madryt.
 6. Zalewski, Z. „Burzliwe dzieje Irlandii w pierwszej połowie XX w." Konferencja „Samuel Beckett: tradycja i awangarda" 14-15. 04. 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 7. Zalewski, Z. "The Activity of the Islamic Order Al-Sanusiyah at the Turn of the 19th c". History and International Politics: Nations and Empires. An interdisciplinary perspective, 10-15.08.2008 r. org. Pembroke College, Oxford, Wielka Brytania.
 8. Zalewski, Z. „Imperium Brytyjskie w Afryce"referat wygłoszony w Klubie Pracowników UWM "BACCALARIUM"
 9. Krawczyk-Łaskarzewska, A. "From Vigilantism to Frustration, or There and Back Again: the New Wave of British Revenge Movies". Konferencja PASE, 7-9. 04. 2008, Wrocław.
 10. Krawczyk-Łaskarzewska, A. "The World's Longest One Way Mirror: Contemporary American (Literary) Studies in Search of a Postnational Poetics". Konferencja Ośrodka Studiów Amerykańskich UW Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Comparative Perspective, 19-21. 05. 2008, Warszawa.
 11. Krawczyk-Łaskarzewska, A. "Interiorizing Ideologies - Race, Nation, and Masculinity in Mark Behr's The Smell of Apples". Konferencja Interiors, 18-21. 09. 2008, Ustronie.
 12. Krawczyk-Łaskarzewska, A. "Americanists of the World, Unite! Or the World-wide Fear of Globalization". Konferencja Wydziału Studiów Amerykanistycznych i Mass Mediów UŁ Transatlantic Encounters: American Studies in the 21st Century, 27-30. 09. 2008, Łódź.
 13. Krawczyk-Łaskarzewska, A. "The Zeitgeist Is Out There - History in the The X-Files and The X-Files in History", Konferencja PAAS (Polish Association for American Studies) The Past in the Present: The American Uses of History, 22-24. 10. 2008, Warszawa.
 14. Kiński C. Łagun J. „How U doing?". Konferencja IATEFL 19-21 września 2008, Łódź
 15. Łozińska-Bastek J. "Dynamic senses of selected prepositions in the acquisition of Polish". Konferencja "Cognitive and Functional Perspectives on Dynamic Tendencies in Languages" 29. 05-1.06. 2008 Uniwersytet w Tartu, Estonia.

2009

 1. Drogosz, A. "The Origin of Species" - metafory pojęciowe użyte przez Darwina do opisu teorii ewolucji" Rok Darwina na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Wydział Biologii UWM 24 kwietnia 2009.
 2. Kokot, J. Dangerous beauty. Gothic landscapes in Algernon Blackwood's short stories; 20th Conference of the Polish Association for the Study of English, Opole - Kamień Śląski, 20-22.04.2009.
 3. Kokot, J. Horrors of war and private nightmares. "A Madonna of the Trenches" by Rudyard Kipling; International Conference: "From the Battle of Finnsburgh to Tony Harrison's Shrapnel: The Glory and Misery of War in British Literature and Culture; Koszalin-Osieki 3-5.09.2009.
 4. Kokot, J. This curious and beautiful thing. Compositional peculiarities in Arthur Machen's "The Great God Pan"; "From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in the 18th and 19th century British literature and culture"; Warszawa 21-23.10.2009.
 5. Kokot, J. It's all in the text". Transcending and asserting the textual borders in Edgar Allan Poe's Dupin cycle; International Edgar Allan Poe Bicentennial Conference: The Long Shadow of a Tormented Genius, Caceres (Hiszpania) 19-21.11.2009.
 6. Kokot, J. Tekst otwarty czy tekst zamknięty na rzeczywistość. Strategie przedstawiania świata w "trylogii Dupina" Edgara Allana Poe; "Edgar Allan Poe. Artysta i wizjoner", Olsztyn, 6-7.05.2009.
 7. Kokot, J. From "angels of Mons" to the revolt of animals. "The Terror" by Arthur Machen and the conventions of reading; Losy tekstów; Lublin 9-10.11.2009.
 8. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Between Cultural Studies and Philology: Devising a Media Curriculum; Studying Communication; Łódź 16-18. 04. 2009.
 9. Krawczyk-Łaskarzewska, A.Chłód klaunów czy żar morału - filmowa adaptacja opowiadania 'Nie zakładaj się nigdy z diabłem o swą głowę'; „Edgar Allan Poe - artysta i wizjoner", UWM Olsztyn, 6-7.05.2009.
 10. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Rimbaud Meets Rambo: Finding American Beauty in Richard Kwietniowski's Love and Death on Long Island;międzynarodowa konferencja PAAS (Polish Association for American Studies), Puławy 21-23. 10. 2008.
 11. Krawczyk-Łaskarzewska, A. 'Smilers, Defilers, Reekers and Leakers' - Dogs as Tools of Subversion and Transgression in Short Stories by Edgar A. Poe, Mark Twain, and Ambrose Bierce; międzynarodowa konferencja „Against and Beyond: Subversion and Transgression In Drama, Theatre, Film and Media"; Łódź, 22-24. 10. 2009
 12. Ewa Kujawska-Lis Translation strategies in the treatment of extratextual and intertextual references in Charles Dickens's Hard Times;"3rd International Conference" on English Studies, Akademia Pedagogiczna Kraków, 27-29 maja 2009.
 13. Ewa Kujawska-Lis Diagnosis as a Life or Death Matter. Great War Poetry as a Clinical Protodiagnosis of Post Traumatic Stress Disorder; International Conference: From the Battle of Finnsburgh to Tony Harrison's Shrapnel: The Glory and Misery of War in British Literature and Culture"; Politechnika Koszalińska, Osieki 3-5 września 2009.
 14. Ewa Kujawska-Lis, Językowe układy paralelne w opowiadaniu E. A. Poe „The Fall of the House of Usher" i jego wybranych polskich przekładach; „Edgar Alan Poe - Artysta i Wizjoner" , , UWM Olsztyn, 6-7 maja 2009.
 15. Kwiatkowska, A. Narrative technique as a means of exposing artistic stereotypes of Philip Herriton from Where Angels Fear to Tread by E. M. Forster; międzynarodowa konferencja "Us and Them - Them and Us: Constructions of the Other in Cultural Stereotypes - Perceptions, Challenges, Meanings", Szczecin, 6-8.05.2009.
 16. Studniarz, S. Sound and sense relation in Edgar Allan Poe's poetry. A study of 'Ulalume'; „Poe Alive in the 'Century of Anxiety'", Instytut Studiów Północnoamerykańskich Uniwersytetu Alcala, Alcala de Henares, Hiszpania, 21-24 maja.
 17. Studniarz, S. Sonority and semantics in Poe's 'Annabel Lee; International Edgar Allan Poe Conference: The Long Shadow of a Tormented Genius"; Faculty of Letters, University of Extremadura, Caceres, Hiszpania, 19-21 listopada 2009 r.
 18. Studniarz, S. O paronomazji w poezji Edgara Allana Poego;Edgar Allan Poe - artysta i wizjoner; UWM, Olsztyn, 6-7 maja 2009 r.
 19. Studniarz, S. Pojęcie dominanty semantycznej w analizie tłumaczenia artystycznego. Kilka uwag o polskich przekładach wiersza Emily Dickinson 'Wild Nights; „Język w dialogu między kulturami"; LXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego;Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 25-26 września 2009 r.
 20. Studniarz, S.Pomiędzy lirycznością a epickością. O funkcjonowaniu tekstu poetyckiego w nowelach Poego; Edgar Allan Poe - prekursor czy tradycjonalista?; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 29-20 października 2009 r.
 21. Studniarz, S. Pięć żywotów 'Kruka' czyli o polskich przekładach wiersza 'The Raven' E. A. Poego; „The Lives of Texts"; Instytut Anglistyki, UMCS, Lublin, 9-10 listopada 2009 r.
 22. Zygmunt Zalewski Przeobrażenia polityczne i społeczno-kulturalne w Stanach Zjednoczonych w I połowie XIX w.; Edgar Allan Poe - artysta i wizjoner; UWM, Olsztyn, 6-7 maja 2009 r.
 23. Zygmunt Zalewski Warmia and Masuria the land of thousand lakes;wykład wygłoszony języku angielskim dla goszczących w Olsztynie 40 studentów Zachodniego Uniwersytetu Katolickiego UCO-Bretagne Nord we Francji, UWM 16 kwietnia 2009 r.
 24. Bartosz Cierach Other Perception of the World and Ways of its Communicating in Prelude, a short story by Katherine Mansfield; międzynarodowa konferencja "Us and Them - Them and Us: Constructions of the Other in Cultural Stereotypes - Perceptions, Challenges, Meanings", Szczecin, 6-8 maja 2009.
 25. Katarzyna Szeremeta-Kołodzińska Transgressingthe Boundaries of Text and Gender. Woman's Identity in Intertextual and Intersectional Perspective; konferencja-warsztaty dla doktorantow: "Feminism and Cultural Politics of Emotion"; Lund University, Szwecja 26-29 stycznia2009.
 26. Katarzyna Szeremeta-Kołodzińska, K. The Problem of the Self in Virginia Woolf's 'Mrs. Dalloway' and its Contemporary Adaptations"; konferencja-warsztaty dla doktorantów: "Intersectionality. Challenges and Paradigms", Stockholm University, Szwecja; 19-21.10.2009.
 27. Jacek Łagun i Czesław Kiński 18th International IATEFL Poland Conference w Poznaniu 11-13 września 2009. Tytuł referatu: ‘Bore'em or board'em?' referat dotyczył efektywnego wykorzystania tablicy w nauczaniu języka angielskiego.

2010

 1. Anna Drogosz  "Darwin's theory of evolution and the exlicatory power of conceptual metaphors" Cognitive Poetics and Rhetoric, 28-30.01.2010 Uniwersytet Łódzki.
 2. Iwona Góralczyk  "Mimesis in reporting speech. A cognitive linguistic analysis of W. Kuczok's Gnój/Muck" Cognitive Poetics and Rhetoric, 28-30.01.2010 Uniwersytet Łódzki.
 3. Joanna Kokot; Algernon Blackwood's „The Centaur" and the myth of the Earthly Paradise; Spectres of Utopia. 11th International Conference. Utopian Studies Society (Europa), Lublin 7-10.07.2010.
 4. Anna Krawczyk-Łaskarzewska; Oswajanie tabu - filmowe adaptacje „Zagłady domu Usherów"; Wynaturzenie - literatura, kultura, język, translatoryka; UG Gdańsk, 10-12 marca 2010.
 5. Anna Krawczyk-Łaskarzewska; Mulholland Drive, or the Perils and Pleasures of Psychoanalysis; Theory That Matters; UŁ Łódź, 7-9 kwietnia 2010.
 6. Anna Krawczyk-Łaskarzewska; „Poe Goes Pop, or Adapting The Fall of the House of Usher in the 21st Century; PASE (Polish Association for the Study of English) - Kalisz, 19-21 kwietnia 2010.
 7. Anna Krawczyk-Łaskarzewska; Panika moralna w wersji online - przypadek Romana Polańskiego; Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja; UWM Olsztyn, 7-8 maja 2010.
 8. Anna Krawczyk-Łaskarzewska; „Seek and Ye Shall Mind" - the Mechanisms of Online Exposure; Civilisation and Fear. Writing and the Subjects of Ideology; UŚ - Ustroń, 22-25 września 2010.
 9. Anna Krawczyk-Łaskarzewska; In the Land of Ghost-signs, or William Gibson's Spook Country"; PAAS (Polish Association for American Studies) „American Diversity: Identities, Narratives, Politics; - Łódź, 20-23 października 2010.
 10. Anna Krawczyk-Łaskarzewska; About or Apart from History - Retrieving the Past in Don DeLillo's Libra"; Re)Visions of History in Language and Fiction; UMK - Toruń, 19-20 listopada 2010.
 11. Anna Kwiatkowska; Ironic Reflections on Life: E. M. Forster's Novels and Henri Bergson's Philosophy of Laughter; Polish Aspects of E. M. Forster, Warszawa 07-08.06.2010.
 12. Sławomir Srudniarz; An attempt at a phonosemantic analysis of Samuel Beckett's 'Stirrings Still'; Back to the Beckett Text; UG Sopot, 10-16 maja 2010.
 13. Zygmunt S. Zalewski; Afryka Wschodnia przełomu XIX-XX w. w relacjach misjonarzy katolickich; Afryka w stosunkach międzynarodowych. Historia, stan obecny, perspektywy; Olsztyn, 24 maja 2010.
 14. Bartosz Cierach; Undergrounds and Open Spaces in the Context of Self-liberation: Study Based on the Prose of D.H. Lawrence; Centra i peryferie w literaturze; Bydgoszcz 24-26.10.2010.
 15. Anna Drogosz "Darwin's theory of evolution and the explicatory power of conceptual metaphors" Cognitive Poetics and Rhetoric, 28-30.01.2010 Uniwersytet Łódzki.
 16. Katarzyna Kodeniec Instytut Filologii Polskiej UWM, Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III 2010 Kontekst a komunikacja, „Recepcja kontekstu - kontekst recepcji. Poezja polska po 1989 w przekładzie na język angielski."
 17. Katarzyna Kodeniec Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Imago Mundi 2010 Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca? „Kształcenie tłumaczy - w próżni między SL a TL."
 18. Jacek Łagun i Czesław Kiński 19th International IATEFL Poland Conference w Bydgoszczy 9-11 września 2010. Tytuł referatu: ‘Jim Henson's Chesky and Yatzek Go Positive or How to Make Animal, the Swedish Chef and Gonzo the Great Get Along in One Room' referat dotyczył budowania dynamiki grupy w dydaktyce języka angielskiego.
 19. Jolanta Maj 17 marca 2010 Konferencja "Język trzeciego tysiąclecia VI" - Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej - kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania? Tytuł referatu: ‘„ Ania z Zielonego Wzgórza" - archaizacja czy unowocześnienie - przekłady powieści Lucy Maud Montgomery'

2011

 1. Monika Cichmińska„Wszyscy kłamią, albo dlaczego kochamy dr House'a , Mody w literaturze i kulturze popularnej. Olsztyn, 13-14.04.2011
 2. Ewa Kujawska-Lis Writer's Bilingualism as Translator's Challenge, 4th International May Conference on English Studies, Kraków, 18-20 maja 2011, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 3. Ewa Kujawska-Lis Why Conrad Would Not Have Appreciated the First Book-version Polish Translation of His ‘An Outcast of the Islands'. Analysis of ‘Banita' by Wila Zyndram-Kościałkowska (1913), Conrad's Polish Footprints. Fifth International Joseph Conrad Conference at Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, 12-16 lipca 2011, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 4. Ewa Kujawska-Lis Outdoor Education - możliwość podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych, Edukacja przygodą, Teresin, k. Warszawy, 14-15 października 2011, Fundacja „Nasza Ziemia", Uniwersytet Warszawski.
 5. Jacek Łagun i Czesław Kiński Mody w literaturze i kulturze popularnej w Olsztynie 13-15 04 2011. Tytuł referatu: Forfiter - It's beautiful: Próba analizy popularności amatorskiego filmu Alligator Attack in ILLINOIS! w kontekście teorii grzeczności.
 6. Jacek Łagun i Czesław Kiński XII Międzynarodowa Konferencja PASE 2011 w Warszawie - 13-14.05.2011 - Inter@ctively board? Real hands on interactive whiteboards.

2012

 1. Anna Drogosz Nowe Zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe. 11-12.05.2012. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Referat: Poziomy personifikacji. Personifikacja jako siatka integracyjna.
 2. Anna Drogosz Materialitat und Medialitat der Sprache. das 47. Linguistische Kolloquium in Olsztyn, 6-8 września 2012. Referat: Darwin's metaphors and their visual representations in contemporary evolutionism.
 3. Anna Drogosz, Aleksandra Górska Impolin: Impoliteness and Interaction 23-24. 05. 2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Referat: Not to be impolite, but this is war.
 4. Halszka Leleń 13.05.2012 Literature in English Symposium (LIES 8): „Of What is Past, or Passing, or to Come": Travelling in Time and Space in Literature in English. Konferencja naukowa zorganizowana przez: Zakład Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej, Wydział Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Wystąpienie: Aesthetic Dimensions of Time Travel in H. G. Wells's Short Stories.
 5. Halszka Leleń 11-12.05.2012 Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV: Metafory i amalgamaty pojęciowe. Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Katedrę Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie. Wystąpienie: "A Sheet Gathered by the Corners". Poziomy literackiej metaforyczności w wybranych opowiadaniach H.G.Wellsa.
 6. Halszka Leleń 12-14.04.2012 Structuring Literary Characters. Sympozjum naukowe zorganizowane przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Uniwersytet Gdański. Wystąpienie: Fantastyczne transformacje konwencji szkicu charakterologicznego w opowiadaniu Herberta George'a Wellsa "Kryształowe jajko".
 7. Ewa Kujawska-Lis The Language of Love and Hate: The Early Reception of Charles Dickens in Socialist Poland, A Tale of Four Cities. Dickens and the Idea of ‘The Dickensian' - A Bicentenary Traveling Conference, Paris, Bolougne & Condette, Chatham & Rochester, London, 2-9 lutego 2012, University of Paris-Diderot, Universite Charles-de-Gaulle Lille, Canterbury Christ Church University, University of Kent, University of Leicester.
 8. Tomasz Niedźwiedź Konferencja międzynarodowa „Language Skills: Traditions, Transitions & Ways Forward International Conference" Lublin, 24-25 września 2012. Tytuł referatu: The relationship between musical aptitude and acquisition of second-language receptive phonology. A study into word recognition in English isolated and connected speech by adult students of English.

2013

 1. Anna Drogosz Olsztyn Linguistic Conference 2013 "Post-Newtonian models of the world and new paradigms in language and communication studies. 2-3. 09. 2013 UWM w Olsztynie. Referat: Anthropocentric metaphors in evolutionism.
 2. Robert Lee Olsztyn Linguistic Conference 2013 "Post-Newtonian models of the world and new paradigms in language and communication studies. 2-3. 09. 2013 UWM w Olsztynie. Referat: Anglo-Saxon Chronicle, manuscript F: some scribal variation
 3. Aleksandra Górska i Anna Drogosz Impolin: Impoliteness and Interaction 23-24. 05. 2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Referat: Not to be impolite, but this is war.
 4. Czesław Kiński i Jacek Łagun Olsztyn Linguistic Conference 2013 "Post-Newtonian models of the world and new paradigms in language and communication studies. 2-3. 09. 2013 UWM w Olsztynie. Referat: The paradox of positive politeness - banter / ritual insult as a means of gaining and maintaining positive face.
 5. Jacek Łagun Kongres Języków Obcych PASE 2013 w Warszawie - 11-13.05.2013. Tytuł referatu: Sleep, run, study.
 6. Halszka Leleń 19-20.10.2013 „Międzynarodowa konferencja naukowa Muzy, Kochanki, Partnerki - wielkie kobiety w cieniu wielkich mężczyzn. Zorganizowana przez Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Wystąpienie: „Mr Rouse Builds His House as Amalgamate of Avant-Garde Conventions Developed by The Themersons."
 7. Halszka Leleń 7.06.2013 „Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej - Bajki świata." III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Wydział Humanistyczny UWM oraz Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Bajka w Olsztynie Wystąpienie: "Do You Read Rables? Modern Ones?" Fable and Fairy-Tale Strategies in Early Scientific Romance of H. G. Wells
 8. Halszka Leleń 13-19.05.2013 Międzynarodowa konferencja naukowa i festiwal „between.pomiędzy" w Sopocie zorganizowane przez Uniwersytet Gdański Wystąpienie: "Berger Between the Lines: What is Refuted in ‘Boris is Buying Horses'?" Oraz współprowadzenie międzynarodowego seminarium nt. utworu "Boris" (1983) John'a Berger'a.
 9. Halszka Leleń 11-13.04.2013 „Reflections on/of Dickens". Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie. Wystąpienie: Post-Dickensian Style of Literary Portraiture in Mimetic Fiction of H. G. Wells
 10. Ewa Kujawska-Lis Fathers, Daughters and Prisons - ‘Little Dorrit' as the Inspiration for Conrad's ‘Chance', International Conference "Reflections on/of Dickens", Olsztyn 11-13 kwietnia 2013, UWM.
 11. Ewa Kujawska-Lis Czy przygoda może być lecznicza? Wpływ uczestnictwa w programie „Słońce i przygoda" na funkcjonowanie dzieci po leczeniu choroby nowotworowej, Edukacja przygodą 2013, Warszawa, 24-25 maja 2013, AFW w Warszawie, Uniwersytet Warszawski.
 12. Catullus in the 21st Century: Poem 32 as Perceived through the Students' Eyes, 1st International Conference "Cultures and Literatures in Translation", Kielce, 5-6 grudnia 2013, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Menu