BADANIA
Lista publikacji

Prace naukowe opublikowane w latach 2000-2013

 

Monografie i prace zbiorowe:

 1. Joanna Kokot, Kronikarz z Baker Street. Strategie narracyjne w utworach Conan Doyle'a o Sherlocku Holmesie, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 1999.
 2. Iwona Hetman-Pawlaczyk, Conversing with Verse, Olsztyn: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL", 2000.
 3. Zygmunt Zalewski, Dardanele i Gallipoli  w polityce i strategii mocarstw europejskich podczas I wojny Światowej, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2001.
 4. Joanna Kokot, This Rough Magic. Studies in Popular Literature Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2004.
 5. Ewa Kujawska-Lis, A Tale of Two Visions. The Individual and Victorian Public Institutions in the Novels of Charles Dickens, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2004.
 6. Marta Bogusławska-Tafelska, Self-education as a strategy of life. The psycholinguistic profile of the Polish student of English. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.
 7. Tomasz Wiśniewski, Kształt literacki dramatu Samuela Becketta. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2006.
 8. A. Blaim, J. Kokot (red.), Texts in/of Texts Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2007.
 9. Anna Drogosz, Reflexivization in English and Polish. A Cognitive Grammar Approach. Olsztyn: Instytut Neofilologii UWM, 2008.
 10. Stanisław Puppel, Marta Bogusławska-Tafelska (red.), New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Instytut Neofilologii, 2008.
 11. Sławomir Studniarz, Tragiczna wizja. Rzecz o nowelistyce Poego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
 12. Stanisław Puppel, Marta Bogusławska-Tafelska (red.), New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Instytut Neofilologii, 2009.
 13. Iwona Góralczyk, A cognitive grammar account of indicative THAT-clauses In Polish and English. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2009.
 14. Stanisław Puppel, Marta Bogusławska-Tafelska (red.), New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej UWM, 2010.
 15. Stanisław Puppel, Marta Bogusławska-Tafelska (red.), New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej UWM, 2011.
 16. Sławomir Studniarz; Brzmienie i sens w wierszach Edgara Allana Poego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011; str. 372.
 17. Ewa Kujawska-Lis; Marlow pod polską banderą. Tetralogia Josepha Conrada w przekładach z lat 1904 - 2004, Olsztyn 2011; str. 463.
 18. Marta Bogusławska-Tafelska  2013. Towards an ecology of language, communication and the mind. Frankfurt: Peter Lang.
 19. Anna Kwiatkowska Sztuka na miarę, czyli dwa światy bohaterów E. M. Forstera, Katedra Filologii Angielskiej,Olsztyn 2013

 

Rozdziały w monografiach i artykuły

2000

 1. Joanna Kokot The Reader's Perspective in Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes Stories, w: PASE Papers in Literature and Culture. Vol. VIII, red. E. Kębłowska-Ławniczak, Wyd. Aksel, Wrocław 2000, s. 79-86;
 2. Joanna Kokot O polskich tłumaczeniach "Winnie-the-Pooh" A.A. Milne'a, w: Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej. Gdańsk - Elbląg, red. W. Kubiński, O. Kubińska, T.Z. Wolański, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000, s. 365-378;
 3. Joanna Kokot Duchy starego antykwariusza. Model świata w opowiadaniach M.R. Jamesa, „Acta Neophilologica" II, UWM, Olsztyn 2000, 105-121;
 4. Anna Strzelecka (Drogosz), Reflexive pronouns in English and Polish: A cognitive grammar approach. Olsztyn: Acta Neophilologica, UWM, 2000, pp. 73-86
 5. Anna Krawczyk-Łaskarzewska „The Importance of Being Truthful. The Status of Realism in American Literary Criticism", Reflections on Ethical Values in Post(?)Modern American Literature, red. Teresa Pyzik i Paweł Jędrzejko, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000, s. 162-174.
 6. Anna Krawczyk-Łaskarzewska „American Studies in the Postnational Context", Acta Neophilologica, vol. 2, red. Albert Bartoszewicz, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2000, s. 123-131.
 7. Ewa Kujawska-Lis „Symbolism and Imagery in Heart of Darkness and Apocalypse Now", w: Acta Neophilologica, T. II, Olsztyn 2000, Wydawnictwo UWM, s. 133-153

2001

 1. Marta Bogusławska (Bogusławska-Tafelska), Psycholinguistic mechanisms in translation. Olsztyn: Acta Neophilologica, UWM, 2001, pp. 11-24
 2. Iwona Góralczyk, He wormed his way out of trouble. A constructional analysis, Olsztyn: Acta Neophilologica, UWM, 2001, pp. 47-54
 3. Joanna Kokot Przekład literacki. Tekst i konteksty, w: Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Zgorzelskiego, red. O. Kubińska, D. Malcolm, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2001, s. 167-179;
 4. Joanna Kokot Chestertonowski ksiądz Brown. Detektyw w nierealnej rzeczywistości, „Acta Neophilologica" III, Olsztyn 2001, UWM, s. 167-176;
 5. Halszka Leleń "Structuring Uncertainty: An Attempt at Reading H.G. Wells' The Apple", Acta Neophilologica t. III, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2001, s. 209-220.
 6. Halszka Leleń „Niespełnienie horyzontu oczekiwań w opowiadaniu Herbert'a George'a Wells'a <>", Paradoksy humanistyki, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Zgorzelskiego, pod red. Oli Kubińskiej i Davida Malcolma, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 231-241.
 7. Anna Krawczyk-Łaskarzewska „Poe - A Case of Denationalization", Acta Neophilologica, vol. 3, red. Albert Bartoszewicz, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2001, s. 177-185.
 8. Ewa Kujawska-Lis „Heart of Darkness and Apocalypse Now - Some Thoughts about Adaptation", w: Acta Neophilologica, T. III, Olsztyn 2001, Wydawnictwo UWM, s. 187-196.
 9. Anna Kwiatkowska ‘Impresjonizm w narracji w Pasji Życia Irwinga Stone'a', Acta Neophilologica, III, 2001, ss. 198-208, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2001
 10. Joanna Przeszlakowska-Wasilewska The Ethical Values-Promoting Function of Very Short Fiction in the Postmodern Society, Acta Neophilologica III, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2001, str. 249-257.

2002

 1. Zygmunt Zalewski, Geneza i przebieg Operacji 1001 Frombork in Halina Płocha (ed.) Fromborska przygoda (1966-1973) Olsztyn 2002,  pp. 27-41
 2. Iwona Góralczyk, Construction and dictionary entry, Olsztyn: Acta Neophilologica, UWM, 2002, pp. 29-34
 3. Monika Cichmińska, Comparative analysis of the language of negative emotions in English and Polish: Cognitive Semantics, Olsztyn: Acta Neophilologica, UWM, 2002, pp. 13-28
 4. Marta Bogusławska-Tafelska, Frame structures in the translation process, Olsztyn: Acta Neophilologica, UWM, 2002, pp. 5-12
 5. Halszka Leleń "The Fictional Space and Visual Arts in Three Wessex Novels" Proceedings of the Tenth International Conference of the Polish Association for the Study of English. PASE Papers in Culture and Literature, pod red. Władysława Witalisza i Petera Leese'a, Instytut FA, Uniwersytet Jagieloński, Kraków 2002, s. 195-200.
 6. Anna Krawczyk-Łaskarzewska „The American South - The Glory of Separateness", American Portraits and Self-Portraits, red. Jerzy Durczak, Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2002, s. 211-223.
 7. Anna Krawczyk-Łaskarzewska „Southern Nationalism - an Anti-Yankee Version of Americanness", Acta Neophilologica, vol. 4, red. Albert Bartoszewicz, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2002.
 8. Anna Krawczyk-Łaskarzewska „Resistance and Accommodation: Edgar A. Poe's 'Nationalist' Episode", Proceedings of the Tenth International Conference of the Polish Association for the Study of English. PASE Papers in Culture and Literature, red. Władysław Witalisz i Peter Leese, Kraków: Instytut Filologii Angielskiej UJ, 2002, s. 353-360.
 9. Anna Krawczyk-Łaskarzewska „Approaching the Unfamiliar - William Gibson's Idoru and Neuromancer in Polish translations", Translation and Meaning. Part 6. Proceedings of the Łódź Session of the 3rd International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on "Translation and Meaning", Held in Łódź, Poland, 22-24 September 2000, red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk i Marcel Thelen, Maastricht: Hogeschool Zuyd, Maastricht School of Translation and Interpreting, 2002, s. 435-443.
 10. Ewa Kujawska-Lis „Progressive teaching: Integrating literature into Practical English - Literature and Conversation classes", w: PASE Papers in Language Studies, red. D. Stanulewicz, Gdańsk 2002, Wydawnictwo UG, s. 433-440.
 11. Ewa Kujawska-Lis „New Syllabus Boundaries: Integrating Literature into Practical English Course", w: Cultural Curriculum. Theory, Practice, Trends, red. J. Rydlewska, Szczecin 2002, AMP Studio, s. 95-111.
 12. Ewa Kujawska-Lis „The Correlation between the Teachers' Personalities and Educational Environment and its Result upon the Pupil as Seen in Charles Dickens's Fictional World", w: PASE Papers in Culture and Literature, red. W. Witalisz, P. Leese, Kraków 2002, Instytut Filologii Angielskiej, UJ, s. 189-194.
 13. Ewa Kujawska-Lis „The Rhythmical Structure of Narration of Heart of Darkness and Apocalypse Now", w: English Philology, Nr 4, Łódź 2002, Zeszyty Naukowe WSHE, s. 87-98.

2003

 1. Monika Cichmińska, Importance of Pragmatics in Foreign Language Teaching: Lexical Approach, Olsztyn: Acta Neophilologica, UWM, 2003, pp. 5-14
 2. Iwona Góralczyk, „That" Complement Clauses in English, Olsztyn: Acta Neophilologica, UWM, 2003, pp. 33-42
 3. Joanna Kokot "All the world's a stage": Theatre-within-theatre conventions in Tom Stoppard's "Rosencrantz and Guildenstern Are Dead", w: Conventions and Texts, red. A. Zgorzelski, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2003, s. 113-139;
 4. Joanna Kokot The Literary Dimensions of History Teaching in Rudyard Kipling's „Puck of Pook's Hill", w: The Legacy of History. English and American Studies and the Significance of the Past. Vol.1. Literature, red. T. Bela i Z. Mazur, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003, s. 271-289;
 5. Joanna Kokot Who Tells the Story? The third person narration in „A Study in Scarlet" and „The Valley of Fear" by Arthur Conan Doyle, w: PASE Papers in Literature and Culture. Vol. IX, red. J. Burzyńska i D. Stanulewicz, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2003, s. 177-184;
 6. Halszka Leleń "Fictionality of Space Motifs in Three Wessex Novels". PASE Papers in Literature and Culture, pod red. Joanny Burzyńskiej i Danuty Stanulewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 229-235.
 7. Halszka Leleń "The Birth of a Genre?: <> by H. G. Wells". Conventions and Texts, pod red. Andrzeja Zgorzelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 242-261.
 8. Anna Krawczyk-Łaskarzewska „Ciało bez granic", Obraz Kanady w Polsce, red. Mirosława Buchholtz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, 357-368.
 9. Ewa Kujawska-Lis „Dickens and Ragged Schools: the Reformer versus the Artist", w: Acta Neophilologica, T. V, Olsztyn 2003, Wydawnictwo UWM, s. 157-167.
 10. Anna Kwiatkowska ‘The Treatment of Impressionism in the Narration of Lust for Life by Irving Stone', Conventions and Texts, red. Andrzej Zgorzelski, ss. 188 - 205, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003

2004

 1. Marta Bogusławska-Tafelska, Intuition of the psycholinguistic paradigm. An approach toward a confirmation of the strategy of intuition as a cognitive mechanism. Poznań: Scripta Neophilologica Posnaniensia, UAM, 2004, pp. 109-117
 2. Monika Cichmińska, „Klinika doktora Molko (Doctor Molko's Clinic)" - metaphor or blending? Olsztyn: Acta Neophilologica, UWM, 2004, pp. 49-56
 3. Monika Cichmińska, Spokojnie, to tylko amalgamat - „Gazeta Wyborcza", kino i teoria amalgamatów, Olsztyn: Prace Językoznawcze, UWM, 2004, pp. 21-32
 4. Vera Zabotkina, New meaning development in English: pragmatic-semantic interface, Kaliningrad: Izdatielstwo Kaliningradzkobo Gosudarstwiennobo Uniwiersitieta; Pielewinskije cztienija, Mieżdunarodnyj sbornik naucznych trudow, 2004, pp. 36-48
 5. Zygmunt Zalewski, Walki o Gazę w 1917 r. Przegląd Historyczno-Wojskowy" Nr 1/2004 Warszawa, pp. 91-114
 6. Joanna Kokot Kipling's Preteritions, w: Perspectives on Literature and Culture, red.: L. S. Kolek, A. Kędzierska, A. Kędra-Kardela, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 137-145;
 7. Joanna Kokot Przekład a przestrzeń intertekstualna. Wiersze w polskich przekładach „Alice in the Wonderland" Lewisa Carrolla, w: Przekładając nieprzekładalne II, red. O. Kubińska i W. Kubiński, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2004, s. 273-284;
 8. Anna Krawczyk-Łaskarzewska „The Dis/Empowerment of Madonna", Representing Gender in Cultures, red. Elżbieta H. Oleksy i Joanna Rydzewska, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004, s. 129-138.
 9. Ewa Kujawska-Lis „What is in the name or what is lost when Dickensian surnames are translocated", w: Acta Neophilologica, T. VI, Olsztyn 2004, Wydawnictwo UWM, s. 57-68.
 10. Anna Kwiatkowska ‘"What Hilda Knew". The Use of Understatement in The Obelisk by E.M. Forster, Kwartalnik Neofilologiczny nr 2/2004, ss. 131-141, red. Franciszek Grucza, Janusz Golec, Wydział Nauk Społecznych PAN i Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2004
 11. Anna Kwiatkowska ‘Świat według Hildy. Technika niedopowiedzeń i sugestii w opowiadaniu "The Obelisk" E.M. Forstera', Acta Neophilologica, VI, 2004, ss. 15-27, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2004

2005

 1. Anna Drogosz, The conceptual distinction between Polish markers of reflexivity siebie and się, Olsztyn: Acta Neophilologica, UWM, 2005, pp. 107-118
 2. Marta Bogusławska-Tafelska, Learning as a life strategy, Olsztyn: Acta Neophilologica, UWM, 2005, pp. 99-106
 3. Joanna Kokot Where Are the Clues? The peculiarities of Agatha Christie's detective fiction, w: Texts of Literature. Texts of Culture, red. L. Gruszewska-Blaim i A. Blaim Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 79-91;
 4. Joanna Kokot „Through another man's eyes". The seemingly indirect speech in Rudyard Kipling's stories, w: Pase Papers on Literature, Language and Culture. Vol. Part One. Papers in Literature and Culture, red. G. Bystydzieñska, E. Harris, P. Lyons, Wydawnictwo UW, Warszawa 2005, s. 172-179;
 5. Joanna Kokot Chesterton i kontakt osobowy. Dwie koncepcje sztuki w „Latającej gospodzie", w: De lingua et litteris: Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka, red. D. Stanulewicz, R. Kalisz, W. Kürschner i C. Klaus, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005, s. 547-555;
 6. Anna Krawczyk-Łaskarzewska .„Portrety dam we współczesnym świecie zabawy", Filmowe gry z twórczością Henry'ego Jamesa. Transpozycje, komentarze, analogie, red. Mirosława Buchholtz, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2005, s. 181-206.
 7. Ewa Kujawska-Lis „Some Functions of "Utopian Business" Motif in Nicholas Nickleby by Charles Dickens", w: Acta Neophilologica, T. VII, Olsztyn 2005, Wydawnictwo UWM, s. 17-30.
 8. Ewa Kujawska-Lis .„Two Cheaters' Game. The Hidden Curriculum in Private (non-public) Institutions of Higher Education" (współautor: Andrzej Lis-Kujawski), w: Studies in Teacher Education: Psychopedagogy, red. M. Misztal, M. Trawiński, Kraków 2005, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 22-30.

2006

 1. Vera Zabotkina, K voprosu o dinamicheskoj konceptualnoj semantikie. Pelevinskije chtieniya 2005. Miezhvuzovskij sbornik nauchnyh trudov, Kaliningrad 2005 (druk 2006), Izdatielstvo RGU im. I. Kanta, s. 3-11.
 2. Vera Zabotkina, (z Konnovą Marią), Dynamics of the time concepts in the English and German Cultures. Beitrege zur Literaturwissenschaft, Sprache und Philosophie. Europeische Begegnungen. Festschrift fr. Joseph Kochnen, Luxemburg 2006, Saint Paul, s. 345-355.
 3. Marta Bogusławska-Tafelska, Defective Instrumental Motivation as a Cognitive Mechanism of the Minimal Learner. S. Puppel (red.), Scripta Neophilologica Posnaniensia, Poznań 2006, Motivex, s. 25-34.
 4. Vera Zabotkina, Pragmalingvisticheskije osnowy miezkulturnoy komunikatzsii Viestnik, Filologicheskije Nauki Kaliningrad 2006, Izdatielstvo RGU im. I. Kanta, s. 47-52.
 5. Anna Krawczyk-Łaskarzewska „Knowledge in the Land of Apophenia", Worlds in the Making: Constructivism and Postmodern Knowledge, red. Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub, Katarzyna Więckowska, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2006, s. 335-342.
 6. Ewa Kujawska-Lis „Bleak House as the Source of Intertextuality in Somerset Maugham's The Round Dozen", w: Dickens Quarterly, Vol. 23, Nr 4, Boston 2006, The Dickens Society, s. 229-242.

2007

 1. Viera Zabotkina, Rol pragmaticheskoy inferencii v processe razvitiya novoge znacheniya slova. M. Lenant (red.), Yazik i deystvitielnosc: sbornik nauchnich trudov, posvyashennih V.G. Gaku; 2007.
 2. Magdalena Brzezińska, Jesus as a Copywriter: What aspects of Jesus' original thought remained in 20th century English renditions of the concept of debt in the Lord's Prayer? . A. Blaim i J. Kokot (red.), Texts in/of Texts Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press 2007; s. 269-2.
 3. Joanna Kokot, Writing as modelling the world. Bram Stoker's Dracula. A. Blaim i J. Kokot (red.), Texts in/of Texts. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press 2007, s. 75-94.
 4. Joanna Kokot, William Butler Yeats - między dramatem a rytuałem. H. Ratuszna i R. Sioma (red.), Krótkie formy dramatyczne w okresie Młodej Polski. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2007, s. 227-239.
 5. Ewa Kujawska-Lis, Od Williama Jamesa do Kuby Rozpruwacza. Przekład tytułów i nazw własnych w trzech tłumaczeniach opowiadania G.K. Chestertona 'The Strange Crime of John Boulnois'. I Grzesiak, A. Naruszewicz-Duchlińska, A. Staniszewski (red.), Róbcie teatr..., Księga jubileuszowa ofiarowana prof. B. Głuszczakowi. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2007, s. 363-378.
 6. Ewa Kujawska-Lis, Translator's nightmare: G. K. Chesterton's 'The Queer Feet' and its cultural references. A. Blaim i J. Kokot (red.), Texts in/of Texts Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press 2007; 239-268.
 7. Ewa Kujawska-Lis „Into the Heart of Matters - in Search of the Finality of the Translation Process", w: Acta Neophilologica, T. IX, Olsztyn 2007, Wydawnictwo UWM, s. 31-43.
 8. Ewa Kujawska-Lis „Aliteracje zagubione w tłumaczeniu. Analiza porównawcza trzech tłumaczeń opowiadania G. K. Chestertona The Strange Crime of John Boulnois", w: Prace Językoznawcze, T. IX, Olsztyn 2007, Wydawnictwo UWM, s. 65-80.
 9. Ewa Kujawska-Lis „Bleak House - Dom na pustkowiu, Samotnia czy Straszny dwór. Kilka refleksji o tłumaczeniu elementów intertekstualnych i kulturowych w utworach literackich na przykładzie The Round Dozen W. S. Maughama", w: Warsztaty Translatorskie IV / Workshop on Translation IV, red. R. Sokoloski, H. Duda, K. Klimkowski, J. Klimek, Lublin-Ottawa 2007, Towarzystwo Naukowe KUL - Slavic Research Group University of Ottawa, s. 233-250.
 10. Sławomir Studniarz, The Function of Peritexts in 'The Narrative of Arthur Gordon Pym'. A. Blaim i J. Kokot (red.), Texts in/of Texts. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press 2007; s. 53-74.
 11. Tomasz Wiśniewski, Mythologising Autobiography. A comparative analysis of Ted Hughes' Crow and his Birthday Letters. A. Blaim i J. Kokot (red.); Texts in/of Texts Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press 2007; 33-51.
 12. Monika Cichmińska Pragmatic Considerations in Song Interpretation - Construal and Background Knowledge Acta Neofilologica 2007, IX, s.45-53.
 13. Marta Bogusławska-Tafelska, Edukacja studenta minimalnego: praktyczna aplikacja trychotomicznego modelu maksymalno-optymalno-minimalnego. Acta Neofilologica 2007, IX, s. 81-97.
 14. Vera Zabotkina, O sootnoshenii pragmaticheskogo i kognitivnogo v diskurse. Vestnik RGU im. I. Kanta, Kaliningrad 2007; 86-91.
 15. Vera Zabotkina i M.N. Konnova, Konceptualnaya metafora vremeny v angliyskom yazikie. Vestnik MGLU. Vipusk 535; 2007; s. 66-74.
 16. Vera Zabotkina i M.N. Konnova, Konceptualniy analiz dynamiki metafor vremeny v angliyskom yazikie. Konceptualniy analiz yazika: sovremennie napravleniya issledovaniya//Sbornik nauchnih trudov RAN, Institut yazikoznaniya; 2007; s. 204-215.
 17. Vera Zabotkina i N.V. Runnova, Kognitivnie mehanizmi obrazovaniya novih metonimicheskih znacheniy (na primere novih sushestvitelnih v angliyskom yazike. Vestnik MGLU. Vipusk 532; 2007; s. 74-81;
 18. Vera Zabotkina i E.V. Shevchenko, Konceptualnie osnovi obrazovaniya znacheniy frazeologicheskih edinic, soderjashih komponent „cvet." v sovremennom angliyskom yazikie. Voprosi kognitivnoy lingvistiki, No 4; 2007; s. 21-30;
 19. Joanna Łozińska-Bastek, Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języków obcych. Henryk Kardela i Tomasz Zygmunt (red.); Motywacja językowa jako czynnik ułatwiający uczenie się języka obcego 2007, s. 167-176
 20. Ewa Kujawska-Lis, Into the Heart of Matters - in search of the finality of the translation process. Acta Neophilologica; 2007, IX, s. 33-45.
 21. Tomasz Wiśniewski, Space and communication in Samuel Beckett's Company and in some of his dramatic works. Beyond Philology. 2007, IV, s. 221-241.
 22. Ewa Kujawska-Lis, Aliteracje zagubione w tłumaczeniu. Analiza porównawcza trzech tłumaczeń opowiadania G.K. Chestertona 'The Strange Crime of John Boulnois'." Prace Językoznawcze 2007, s. 65-80.
 23. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Soaped in Translation: Bleak House, BBC, and the Populist Imperative. Grzegorz Maziarczyk i Sławomir Wącior (red.), Literature and/in Culture, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

2008

 1. Marta Bogusławska-Tafelska, Cognitivism in linguistics. Why sciences are to fall into one interdisciplinary paradigm. S. Puppel i M. Bogusławska-Tafelska (red.), New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Instytut Neofilologii, 2008, s. 45-60.
 2. Anna Drogosz, Ontological metaphors in Darwin's The Origin of Species. S. Puppel i M. Bogusławska-Tafelska (red.), New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Instytut Neofilologii, 2008, s. 93-120.
 3. Iwona Góralczyk, The infinitival complement clause scene from a Cognitive Grammar perspective. S. Puppel i M. Bogusławska-Tafelska (red.), New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Instytut Neofilologii, 2008, s. 141-164.
 4. Joanna Łozińska, Acquisition of locative expressions in Polish from the cognitive perspective. S. Puppel i M. Bogusławska-Tafelska (red.), New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Instytut Neofilologii, 2008, s. 165-188.
 5. Joanna Kokot, Constructional peculiarities of 'The Three Impostors' by Arthur Machen. Artur Blaim i Ludmiła Gruszewska-Blaim (red.); Structure and Uncertainty, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2008; s. 137-151.
 6. Joanna Kokot Pisanie jako modelowanie świata. "Dracula" Brama Stokera, "Przegląd Humanistyczny" No 5 (410) LII 2008, s. 101-118;
 7. Ewa Kujawska-Lis, Ideology, Intention, Translation - Some Comments on the Polish (Mis)translation of Denise Chong's 'The Concubine's Children'. Sławomir Wącior and Grzegorz Maziarczyk Red.), Literature and/in Culture. Lublin 2008, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 143-154.
 8. Ewa Kujawska-Lis, Into the Heart of Matters: in search of the finality of the translation process. A Case Study of selected key words in the Translation(s) of 'Heart of Darkness'. Research in Language, vol. 6, Łódź 2008, s. 195-213.
 9. Ewa Kujawska-Lis, Turning Heart of Darkness into a Racist Text: A Comparison of Two Polish Translations. Conradiana. A Journal of Joseph Conrad Studies, vol. 40, no 2, Texas 2008, Texas Tech University Press, s. 165-178.
 10. Ewa Kujawska-Lis, Translator's nightmare: G. K. Chesterton's 'The Queer Feet' and its "Englishness". Magdalena Cieślak, Agnieszka Rasmus (red.), PASE Studies in Literature and Culture, Łódź 2008, Łódź University Press, s. 205-215.
 11. Ewa Kujawska-Lis, Mit akulturowości tekstów nieliterackich na podstawie literatury psychologicznej. Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad Teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, Toruń 2008, UMK.
 12. Ewa Kujawska-Lis, Translation of Biblical References in Literary and Non-literary Texts. Acta Neophilologica X, Olsztyn 2008, UWM, s. 37-50.
 13. Ewa Kujawska-Lis, Translation errors in the context of a diachronic translation series.The Baltic Philological Forum nr 1, Koszalin 2008, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, s. 147-163.
 14. Ewa Kujawska-Lis, Nurkowanie jako forma terapii i rekreacji osób z niepełnosprawnością nabytą. Migasiewicz J., Bolach E., Patkiewicz J (red.), Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych - Tom 3, Wrocław 2008, TWK-Wrocław.
 15. Ewa Kujawska-Lis, Ekwiwalencja przekładu wyrażeń opisujących chód w opowiadaniu G.K. Chestertona 'The Queer Feet'. Maria Biolik (red.), Prace Językoznawcze, X, Olsztyn 2008, Wydawnictwo UWM, s. 123-136.
 16. Ewa Kujawska-Lis „Turning Heart of Darkness into a Racist Text: A Comparison of Two Polish Translations", w: Conradiana. A Journal of Joseph Conrad Studies, Vol. 40, Nr 2, Texas 2008, Texas Tech University Press, s. 165-178.
 17. Zygmunt Zalewski, The Activity of the Islamic Order Al-Sanūsīyah at the Turn of the 19th Century. Forum on Public Policy. A Journal of the Oxford Round Table, Summer 2008 edition, USA.
 18. Ewa Kujawska-Lis, "Charles Dickens's and Apollo Korzeniowski's Hard Times" Dickens Quarterly; Boston 2009, Vol. 26, Nr 2; str. 86-107.
 19. Ewa Kujawska-Lis „Nurkowanie jako forma terapii i rekreacji osób z niepełnosprawnością nabytą" (współautor: Andrzej Lis-Kujawski), w: Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych, T. 3, red. J. Migasiewicz, E. Bolach, Wrocław 2008, TWK-Wrocław, s. 233-240.
 20. Ewa Kujawska-Lis „Ekwiwalencja przekładu wyrażeń opisujących chód w opowiadaniu G. K. Chestertona The Queer Feet", w: Prace Językoznawcze, T. X, Olsztyn 2008, Wydawnictwo UWM, s. 123-136.

2009

 1. Marta Bogusłwska-Tafelska, Quality management and stadard control strategy implemented at Polish universities after the Bologna Declaration: a psycholdynamic perspective. S. Puppel i M. Bogusławska-Tafelska (red.), New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Instytut Neofilologii, 2009, pp. 49-72.
 2. Anna Drogosz, Metaphors of family, tree and  struggle in Darwin's The Origin of Species, S. Puppel i M. Bogusławska-Tafelska (red.), New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Instytut Neofilologii, 2009, pp. 109-140.
 3. Iwona Góralczyk, On finite complement clause complementizers in English and Polish from a universalist perspective. S. Puppel i M. Bogusławska-Tafelska (red.), New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Instytut Neofilologii, 2009, pp. 141-157.
 4. Aleksandra Górska, The genre of Instant Messaging. S. Puppel i M. Bogusławska-Tafelska (red.), New Pathways in Linguistics. Olsztyn: Instytut Neofilologii, 2009, pp. 159-185. 
 5. Joanna Kokot, "Decadent London, Cityscapes in Arthur Machen's Early Fictions" From Quen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. G. Bystydzieńska, E. Harris, (red.);Ośrodek Studiów Brytyjskich UW; Warszawa 2009; str. 261-272
 6. Joanna Kokot, "Horrors of war and private nightmares. A Madonna trenches by Rudyard Kipling", Discorses and representations of war in British literature  and culture; J. Fabiszak, W. Klepuszewski (red.); Politechnika Koszalińska; Koszalin 2009; str. 125-134
 7. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, "Finisterre - Archiving the London Nobody Wants to Know", Images of the City, Cambridge Scholars Publishing; Newcastle 2009; str. 231-241
 8. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, "Hunting for Racism - Online Citizen Critics' Reviews of Kevin MacDonald's The Last King of Scotland", Tools of their Tools: Communication Technologies and American Cultural Practice, Cambridge Scholars Publishing; Newcastle 2009; str. 130-140 
 9. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, "Breaking the Fourth Wall, or Tristram Shandy in the World of Celebrity Culture", From Quen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. G. Bystydzieńska, E. Harris, (red.);Ośrodek Studiów Brytyjskich UW; Warszawa 2009; str. 293-302
 10. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Pomiędzy wiedzą a grozą - Hawthorne, Gilman, Bierce, Lovecraft, L. Aleksandrowicz-Pędich (red.)W kanonie prozy amerykańskiej. Z placu Waszyngtona do Domu z liści. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica"; Warszawa 2009; str. 30-46
 11. Ewa Kujawska-Lis,  "Translationstrategies in the treatment of extratextual and intertextual references in Charles Dickens's Hard Times";  M. Misztal, M. Trawiński (red.)  Current Issues in English Studies.  Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków, 2009; str. 227-238
 12. Ewa Kujawska-Lis, Andrzej Lis-Kujawski, "Cultural representations of psychiatry and mental illness; Nicholas Evans's The Horse Whisperer as a novel on psychotherapy", K. Szmigiero (red.); Kulturowe przedstawienia psychiatrii i chorób psychicznych. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie;Piotrków Trybunalski 2009; str. 141-150
 13. Ewa Kujawska-Lis, Andrzej Lis-Kujawski, „Diagnosis  as a life or death matter. Great war poetry as a clinical protodiagnosis of post  traumatic stress disorder" J. Fabiszak,  W. Klepuszewski (red.); Discorses and representations of war in British literature  and culture.  Politechnika Koszalińska; Koszalin 2009;  str. 53-68  
 14. Ewa Kujawska-Lis, "G.K. Chesterton's Games with Identities", Acta Neophilologica; Olsztyn 2009
 15. Ewa Kujawska-Lis „Charles Dickens's and Apollo Korzeniowski's Hard Times", w: Dickens Quarterly, Vol. 26, Nr 2, Boston 2009, The Dickens Society, s. 86-107. 
 16. Ewa Kujawska-Lis „Nicholas Evans's The Horse Whisperer as a novel on psychotherapy" (współautor: Andrzej Lis-Kujawski), w: Kulturowe przedstawienia psychiatrii i chorób psychicznych/ Cultural representations of psychiatry and mental illness, red. K. Szmigiero, Piotrków Trybunalski 2009, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 141-149.
 17. Ewa Kujawska-Lis "Dickensowskie anafory w polskim przekładzie", w: Prace Językoznawcze, T. XI, Olsztyn 2009, Wydawnictwo UWM, s. 115-133.
 18. Ewa Kujawska-Lis „Od Kristevej do Genette'a czyli od intertekstualności globalnej do ograniczonej. Implikacje dla tłumaczy tekstów literackich", w: Imago mundi 50 lat polskiej translatoryki, red. K. Hejwowski, A. Szczęsny, U. Topczewska, Warszawa 2009, Wydawnictwo UW, s. 129-140.
 19. Sławomir Studniarz, „Rola peritekstów w 'Opowieści Artura Gordona", Edgar Allan Poe - klasyk grozy i perwersji, E. Kasperski i Ż. Nalewajk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009;  str. 153-174
 20. Zygmunt Zalewski, Działalność polityczna i zbrojna Sanusów na pograniczu libijsko-egipskim na przełomie XIX i XX w. Przegląd Historyczno-Wojskowy. Warszawa Rok X (LXI) 2 (227) 2009; str. 75-98.
 21. Zygmunt Zalewski, „Wpływ wewnętrznych przeobrażeń gospodarczych i społecznych na rozwój Imperium Brytyjskiego w XIX w". Echa Przeszłości. Olsztyn 2009, T. X; str. 113-130

2010

 1. Anna Krawczyk-Łaskarzewska,  Interiorizing Ideologies - Race, Nation, and Masculinity in Mark Behr's The Smell of Apple, Interiors: Interiority/Exteriority in Literary and Cultural Discourse; S. Front, K. Nowak (red.),   Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2010,  s. 131-146.
 2. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Contemporary Perspectives, The World's Longest One Way Mirror: Contemporary American (Literary) Studies in Search of a Postnational Poetics; J. Burbick, W. Glass (red),  Cambridge Scholars Publishing Newcastle 2010, s. 291-304. 
 3. Ewa Kujawska-Lis,  Heart of Darkness" or "Hearts of Darkness"?: A Comparison of Two Polish Translations, In the Realms of Biography, Literature, Politics and Reception: Polish and East-Central European Joseph Conrad; W. Krajka (red); Maria Curie-Skłodowska University Press, Columbia University Press, Lublin -New York, 2010, s. 247-302.
 4. Ewa Kujawska-Lis „Dickens and Ellen Ternan in Polish criticism", w: Dickens Quarterly, vol. 27, nr 1, Boston 2010, The Dickens Society, s. 48-54.
 5. Ewa Kujawska-Lis „Clarification as the Text Killer. Analysis of Selected Polish Translations of Edgar Alan Poe's The Fall of the House of Usher", w: Acta Neophilologica, T. XII, Olsztyn 2010, Wydawnictwo UWM, s. 41-54.
 6. Ewa Kujawska-Lis „Idiolekt niemieckojęzycznych bohaterów opowiadania Falk. Wspomnienie Josepha Conrada w przekładzie polskim", w: Prace Językoznawcze, T. XII, Olsztyn 2010, Wydawnictwo UWM, s. 123-138.
 7. Anna Drogosz "EXISTENCE IS LIFE.  Metaphors of language that ecolinguistics lives by" [w] S. Puppel i M. Bogusławska-Tafelska New Pathways in Linguistics 2010 Olsztyn, Katedra Filologii Angielskiej. s. 59-73.
 8. Marta Bogusławska-Tafelska, Sabina Świderska, Katarzyna Wiśniewska "The ecolinguistics of interpersonal communication" [w] S. Puppel i M. Bogusławska-Tafelska New Pathways in Linguistics 2010 Olsztyn, Katedra Filologii Angielskiej, s. 21-39.
 9. Iwona Góralczyk "Calling a spade a spade in aphasia. On similarity" [w] S. Puppel i M. Bogusławska-Tafelska New Pathways in Linguistics 2010 Olsztyn, Katedra Filologii Angielskiej, s. 75-100.
 10. Aleksandra Górska "Turn-taking organization in IM" [w] S. Puppel i M. Bogusławska-Tafelska New Pathways in Linguistics 2010 Olsztyn, Katedra Filologii Angielskiej, 101-140
 11. Ewa Kujawska-Lis; Dickens and Ellen Ternan in Polish criticism, "Dickens Quarterly" 2010,Vol. XXVII, nr 1, s. 48-54.
 12. Ewa Kujawska-Lis, Clarification as the Text Killer. Analysis of Selected Polish Translations of E.A. Poe's "The Fall of the House of Usher " Acta Neofilologica" ,2010, t. XII, str.41-54.
 13. Ewa Kujawska-Lis, Idiolekt niemieckojęzycznych bohaterów opowiadania „Falk. Wspomnienie" Josepha Conrada w polskim przekładzie „Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego" 2010, XII.
 14. Sławomir Studniarz , Lost in the textual maze? Concealments and doublings in Peter Straub's Mr. X "Acta Neofilologica" 2010, t. XII, str. 193-202.
 15. Zygmunt S. Zalewski, Lwowskiego Zakonu Przenajświętszej Trójcy dzieło redempcji Polaków z niewoli tureckiej w końcu XVII w. „ Echa Przeszłości" 2010, t. XI, str. 111- 123.
 16. Zygmunt S. Zalewski, Misje katolickie a problematyka niewolnictwa w Afryce Wschodniej u schyłku XIX wieku, „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne" Olsztyn 2010, t. I; str. 51- 62.
 17. Anna Kwiatkowska ‘Ironic Reflections on Life: E. M. Forster's Novels and Henri Bergson's Philosophy of Laughter', New Aspects of E. M. Forster, ss. 7-30, red. Krzysztof Fordoński, IKLA UW, International E. M. Forster Society, Warszawa 2010

2011

 1. Joanna Kokot, "This curious and beautiful thing". Compositional peculiarities in Arthur Machen's "The Great God Pan" Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich; From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture, G. Bystydzieńska, E. Harris (red.); Vol. 2; Warszawa 2011; s. 219-230.
 2. Joanna Kokot, "The Elusiveness of Reality: The limits of cognition in Katherine Mansfield's short stories" Katherine Mansfield and Literary Modernism. Historicizing Modernism; J. Wilson, G. Kimber, S. Reid(red.); Continuum. London - New York 2011; s. 67-77.
 3. Joanna Kokot, „Gilbert Keith Chesterton i "miejsca wspólne". Manipulowanie odbiorem w opowiadaniach o księdzu Brownie";Rhetorica Regina Artis Scientiaeque; Wydawnictwo DiG,  Warszawa 2011; s. 117-142.
 4. Joanna Kokot, "This curious and beautiful thing". Osobliwości konstrukcyjne „The Great God Pan", Lingua Terra Cognita (red.) D. Stanulewicz; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Arthura Machena Gdańsk 2011, s. 371-388.
 5. Joanna Kokot Space Patterns and Association Games in Joseph Conrad's „The Lagoon", w: CON-texts. The Conradian Journal (Gdańsk), No 7, Gdańsk 2011, s. 11-23.
 6. Mateusz Bogdanowicz, „Problem zagrożenia agresją Niemiec i Japonii w polityce USA, wrzesień 1939 - listopad 1942" Czas Ameryki Ameryki - American Era; H. Parafianowicz (red.); Trans Humana,  Białystok 2011.
 7. Marta Bogusławska-Tafelska, "Manipulation in communication. Or: how ecolinguistics returns a communicator's powers back to him/her"  New Pathways in Linguistics (red.) S. Puppel, M. Bogusławska-Tafelska; Olsztyn 2011; str. 9-24.  
 8. Bartosz Cierach,  "Other Perception of the World and Ways of its Communication in "Prelude" by Katherine Mansfield"; Sprache & Kultur. Us and Them - Them and Us: constructions of the Other in Cultural Stereotypes;  (red.) A. Gonerko-Frej, M. Sokół, J. Witkowska, U. Zagratzki;;; Shaker Verlag,  Aachen 2011; str. 247-264.
 9. Iwona Góralczyk, "The Grammar of (negative) emotions" New Pathways in Linguistics (red.) S. Puppel, M. Bogusławska-Tafelska; Olsztyn 2011; str. 67-88.  
 10. Anna Kwiatkowska,  "Ironic Reflections on Life: E. M. Forster's Novels and Henri Bergson's Philosophy of Laughter"; New Aspects of E.M. Forster (red.) K. Fordoński; Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Kulturologii I Lingwistyki Antropocentrycznej UW. International E.M. Forster Society Warszawa 2010; str. 7-30.
 11. Anna Kwiatkowska "Narrative Technique As a Means of Exposing Artistic Stereotypes of Philip Herriton From Where Angels Fear to Tread by E. M. Forster"; Sprache & Kultur. Us and Them - Them and Us: constructions of the Other in Cultural Stereotypes;  (red.) A. Gonerko-Frej, M. Sokół, J. Witkowska, U. Zagratzki; Shaker Verlag, Aachen 2011; str. 281-296.
 12. Sławomir Studniarz; „Pomiędzy lirycznością a epickością. O funkcjonowaniu tekstu poetyckiego w nowelach Poego" Edgar Allan Poe niedoceniony nowator (red.) E. Kasperski, Ż. Nalewajk; Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010;  str. 207-226.
 13. Sławomir Studniarz, "Sound and Sense Relation in Poe's Poetry. A Study of 'Ulalume'"Poe in the Century of Anxiety; (red.) Luisa Juarez; Biblioteca Benjamin Franklin, Madryt 2011, str. 65-74.
 14. Sławomir Studniarz, "The strategy of modelling reception in Peter Straub's 'The Ghost Village'" Lingua Terra Cognita II. A festschrift for professor Roman Kalisz (red.) D. Stanulewicz, T. Z. Wolański' J. Redzimska; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011; str. 927-938.
 15. Zygmunt Stefan Zalewski, „Działania zbrojne w Mezopotamii i Persji w latach 1914-1918" Historia i pamięć. Studia z dziejów  XX wieku; (red.) W. Gieszczyński, W. B. Łach, K. Sacewicz; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn 2011 r.; str. 53 -75.
 16. Monika Cichmińska „"Stres nasz powszedni: kontekst lokalny w amalgamatach pojęciowych", Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III, Kontekst i komunikacja. I. Matusiak-Kempa i S. Przybyszewski (red.). UWM Olsztyn, 2011, 17-27.
 17. Monika Cichmińska „Mam big stresa": wiedza potoczna, definicja kognitywna, a psychologia w języku potocznym" Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Tom 1. Aspekty lingistyczno-semiotyczne. A. Kiklewicz (red.), UWM w Olsztynie, 2011, 183-200.
 18. Zygmunt S. Zalewski Wyprawa Napoleona do Egiptu - element tzw. "sprawy wschodniej, "Piotrkowskie Zeszyty Historyczne", Piotrków Trybunalski 2011, T. 12, str. 53-75.
 19. Monika Cichmińska "O chorobie w języku polskim i angielskim - rozważania wstępne" Prace Językoznawcze UWM 2011
 20. Katarzyna Kodeniec "Manipulation in poetry translation - when a dash leads to a different world." W: Manipulation in Translation pod red. J. Esquibel, M. Kizeweter. Warszawa 2011
 21. Katarzyna Kodeniec „Recepcja kontekstu - kontekst recepcji. Poezja polska po 1989 w przekładzie na język angielski." W: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja pod red. I. Matusiak-Kempy i S. Przybyszewskiego. Olsztyn 2011.
 22. Anna Drogosz On the inevitability of personification in Darwin's Origin of Species. Linguistics Applied 2011, 4; Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, s.62-70.
 23. Iwona Góralczyk ‘Kontekst a relacja podobieństwa w akwizycji języka pierwszego' W: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja. 2011. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej UWM, s.36-42.
 24. Kiński Czesław, Łagun Jacek '(T)error correction.', The Teacher, Maj 2011
 25. Kiński Czesław, Łagun Jacek 'Warm-ups of the Lambs.', The Teacher, Sierpień/Wrzesień 2011
 26. Anna Krawczyk-Łaskarzewska „Panika moralna w wersji online - przypadek Romana Polańskiego". Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej UWM, 2011, s. 300-311.
 27. Ewa Kujawska-Lis „Cockney w polskich przekładach Murzyna z załogi „Narcyza" Josepha Conrada", w: Prace Językoznawcze, T. XIII, Olsztyn 2011, Wydawnictwo UWM, s. 141-155.

2012

 1. Joanna Kokot „Shire" czyli „Włość". Nazwy własne we „Władcy Pierścieni" J.R.R. Tolkiena i rola tłumacza, w: Rola tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji, red. M. Ganczar i P. Wilczek (seria: Studia o przekładzie, red. P. Fast, no 34), Wydawnictwo Śląsk - Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2012, s. 23-36;
 2. Joanna Kokot Algernon Blackwood's „The Centaur" and the Myth of the Earthly Paradise, w: Echoes of Utopia. Notions, Rhetoric, Poetics, red. Barbara Klonowska, Zofia Kolbuszewska, Grzegorz Maziarczyk, seria Sudies in Literature and Culture. Vol, 6, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 81-90.
 3. Joanna Kokot Manipulating the Reader: The strategies of telling the story in „The Lost World" by Arthur Conan Doyle, „Inklings. Jahrbuch für Literatur und Ästhetik" Band 29, 2011 (druk 2012), s. 49-67;
 4. Joanna Kokot Rosenkrantz i Guildenstern w językowej nierzeczywistości, „Tekstualia", No 1 (28), 2012, s. 79-92;
 5. Marta Bogusławska-Tafelska, Bartosz Cierach. 'Playing with paradigms: Shakespeare's Hamlet in the eye of an ecolinguist'. In Koszko, M., Kowalewska, K., Puppel. J., and E. Wąsikiewicz-Firlej (eds.). Lingua: nervus rerum humanarum. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2012. 99-110.
 6. Anna Drogosz English and Polish: Two faces of the reflexivity [w:] A. Rozumko i D. Szymaniuk Directions in English-Polish Contrastive Research. Białystok 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 21-38.
 7. Anna Drogosz Darwin's theory of evolution and the explicatory power of conceptual metaphors 2012 [w:] A. Kwiatkowska Łódź Studies in Language 26, Text and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric, Frankfurt am Main, Peter Lang, s. 165-171.
 8. Iwona Góralczyk ‘Mimesis in reporting speech. A cognitive linguistic analysis of the narration in Wojciech Kuczok's Gnój' 2012 W: Texts and minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric, ed. A. Kwiatkowska, Peter Lang, Frankfurt am Main
 9. Katarzyna Kodeniec „Próba kognitywnej analizy przekładów Ostatniej Taśmy (Krappa) i Radosnych / Szczęśliwych Dni." W: Samuel Beckett. Tradycja-awangarda. Pod red. T. Wiśniewskiego. Gdańsk/Sopot 2012
 10. Katarzyna Kodeniec „Kształcenie tłumaczy - w próżni między SL a TL." W: Imago mundi. Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca? Tom pod red. M. Guławskiej-Gawkowskiej, K. Hejwowskiego i A. Szczęsny. Warszawa 2012.
 11. Anna Drogosz Conceptual foundations of progress in Darwin's theory of evolution Acta Neophilologica XIV, 2. Olsztyn 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 121-128
 12. Anna Drogosz Personifikacja i agentyfikacja jako siatka semantyczna [w:] Cichminska, M. i I. Matusiak-Kempa (red.) Nowe zjawiska języku, tekście i komunikacji IV. Olsztyn 2012, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie; 22-32.
 13. Anna Drogosz From objectification to personification. Darwin's concept of (natural) selection. Acta Neophilologica. Olsztyn 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 51-60.
 14. Kiński Czesław, Łagun Jacek 'On functional-kinaesthetic evolution for 4th graders', The Teacher, Kwiecień 2012
 15. Kiński Czesław, Łagun Jacek 'Happy, happy little people: maximising positive learning experience of 6- and 7-year- olds', The Teacher, Listopad 2012
 16. Halszka Leleń „Tekst jako sieć. O Literackiej metaforyczności w opowiadaniach fantastycznych H. G. Wellsa", Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV: Metafory i amalgamaty pojęciowe, pod red. Moniki Cichmińskiej i Izy Matusiak-Kempy. Instytut Filologii Polskiej UWM, Olsztyn 2012. s. 105-116.
 17. Anna Krawczyk-Łaskarzewska „Poe Goes Pop, or Adapting The Fall of the House of Usher in the 21st Century", Crossroads in Literature and Culture, red. Jacek Fabiszak, Ewa Urbaniak-Rybicka i Bartosz Wolski, Berlin: Springer-Verlag, 2012, s. 351-363.
 18. Anna Krawczyk-Łaskarzewska Review of Beata Zawadka, Dixie jest kobietą. Proza Petera Taylora wobec kwestii współczesnej południowej kobiecości, Polish Journal for American Studies, vol. 6 (2012), s. 118-121.
 19. Ewa Kujawska-Lis „Writer's Bilingualism as Translator's Challenge", w: Annales Universitatis Paedagogica Cracoviensis. Studia Anglica II, red. Misztal M., Trawiński M. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2012, s. 6-13.
 20. Ewa Kujawska-Lis „Conrad w Polska - lektura obowiązkowa dla miłośników Josepha Conrada", w: Przegląd Humanistyczny, Nr 5, 2012, Wydawnictwo UW, s. 125-129. (recenzja)
 21. Ewa Kujawska-Lis „Outdor education - możliwość podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych" (współautor: Andrzej Lis-Kujawski), w: Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, red. E. Palamer-Kabacińska, A. Leśny, Warszawa 2012, Wyd. Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, s. 47-54.
 22. Ewa Kujawska-Lis „Charles Dickens and G. K. Chesterton - Admiration in Many Forms", w: Dickens Quarterly, vol. 29, Nr 4, Boston 2012, The Dickens Society, s. 350-362.
 23. Ewa Kujawska-Lis „(Pseudo)Polonisms in Joseph Conrad's Amy Foster and Prince Roman and Their Polish Translations", w: Acta Neophilologica, T. XIV (1), Olsztyn 2012, Wydawnictwo UWM, s. 5-17.
 24. Jolanta Maj ‘„ Ania z Zielonego Wzgórza" - archaizacja czy unowocześnienie - przekłady powieści Lucy Maud Montgomery', Tom monograficzny przekładoznawczy pod tytułem ‘Przekład - teorie, terminy, terminologia' pod redakcją Marii Piotrowskiej, Joanny Dybiec-Gajer, seria Język a komunikacja 30, Kraków, Wydawnictwo Tertium, 2012
 25. Joanna Przeszlakowska-Wasilewska The Image of New York in American Literary Nonfiction Represented by G. Talese's ‘Serendipiter's Journey', Acta Neophilologica XIV, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012/2, str. 199-207.

 

2013

 1. Joanna Kokot [A 44/32] Rosenkrantz and Guildenstern in the Unreality of Words, w: A Between. Almanach for the Year 2013, red. Tomasz Wiśniewski, Wydawnictwo MASKI, Gdańsk 2013 s. 202-215.
 2. Joanna Kokot „O what a tangled web we weave". „The Lord of the Rings" and the Interalcement Technique, w: O What a Tangled Web. Tolkien and Medieval Literature. A View from Poland, red. Barbara Kowalik, The Walking Tree Publishers, Zollikofen 2013, s. 9-28.
 3. Bartosz Cierach Under-surface Spaces in the Context of Self-liberation: Study Based on the prose of D.H. Lawrence. In Paweł Schreiber, Joanna Malicka, Jakub Lipski (eds.) The Central and the Peripheral Studies in Literature and Culture, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013
 4. Anna Krawczyk-Łaskarzewska „W niewoli traumy i niepamięci - Umiłowana", Mistrzowie literatury amerykańskiej. Toni Morrison, red. Ewa Łuczak, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013, s. 93-116. 
 5. Anna Krawczyk-Łaskarzewska „In the Land of Ghost-signs, or William Gibson's Spook Country", Esthetic Experiments. Interdisciplinary Challenges In American Studies, red. Edyta Just i Marek Wojtaszek, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2013, s. 25-40.
 6. Ewa Kujawska-Lis „The Transformations of Charles Dickens in Early Socialist Poland", w: Literature Compass, vol. 10, Issue 4, 2013, Blackwell Publishing Ltd., s. 396-405.
 7. Ewa Kujawska-Lis „Why Conrad Would Not Have Appreciated the First Book-version Polish Translation of His An Outcast of the Islands. Analysis of Banita by Wila Zyndram-Kościałkowska (1913)", w: From Szlachta Culture to the 21st Century, Between East and West. New Essays on Joseph Conrad's Polishness, red. W. Krajka, Seria: Conrad: Eastern and Western Perspectives, vol. XXII, East European Monographs, Boulder, UMCS Lublin, Columbia University Press, New York 2013, s. 233-282.
 8. Ewa Kujawska-Lis „ Dickens in Poland", w: The Reception of Charles Dickens in Europe, red. Michael Hollington, seria The Reception of British and Irish Authors in Europe, red. Elinor Shaffer, London, New York 2013, Bloomsbury, s. 481-495.
 9. Ewa Kujawska-Lis „Domesticating and Modernizing Heart of Darkness", w: Acta Neophilologica, T. XV (1), Olsztyn 2013, Wydawnictwo UWM, s. 61-80.
 10. Anna Drogosz "Verbal and pictorial metaphors in the theory of evolution" Prace Językoznawcze 2013 V/1; 21-30
 11. Tomasz Niedźwiedź 2013 "Musical aptitude and L2 speech perception. A study of word recognition by adult students of English." in: Skills: Traditions, Transitions and Ways Forward, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge
 12. „Celebrating Dickens in Poland", w: Celebrating Dickens The Great Inimitable, red. Aleksandra Kędzierska, Wojciech Nowicki, Lublin 2013, Maria Curie Skłodowska University Press, s. 13-48.
 13. Zygmunt Zalewski "Ekonomiczno-religijne podłoże celtyckiego, odrodzenia w Irlandii" - artykuł umieszczony w czasopiśmie: НАУКОВИЙ ВІСНИК ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАУКОВОМЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ № 2 (5) 2013 (Scientific Herald of Innovative Technologies. The Scientific and Methodological Edition), No. 2 (5), Kirovograd/Ukraine 2013, (ISBN 978-966-130-030-8)
 14. Zygmunt Zalewski "Obraz przeobrażeń politycznych i społecznych w Stanach Zjednoczonych w I połowie XIX wieku" - rozdział w monografii „Tła i konteksty" S. Studniarz [red.], Olsztyn 2013
 15. Zygmunt Zalewski "Sieburczyn,1863" - rozdział w monografii „Ziemia Łomżyńska", Łomża 2013, (ISBN 978-83-932639-1-2)

 

 

Menu