PRACOWNICY
mgr Iwona Hetman-Pawlaczyk

 

 

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języka Angielskiego

wykładowca

Pracownia Praktycznej Nauki Angielskiego

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 207

telefon: 89 524 64 33

e-mail: iwona.hetman-pawlaczyk@uwm.edu.pl

konsultacje

 

 

 

Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej

1978-1980 - 4 certyfikaty dokumentujące znajomość j. ang. w ramach nauki w Brunel Technical College of  Bristol, Wielka Brytania, z których najważniejsze to FCE oraz CPE;

1981 - certyfikat znajomości j. ang. wydany przez  Krajową Spółdzielnię Pracy „Oświata" w Warszawie (ocena bdb ze wszystkich komponentów)

1980-1983 - Związek Nauczycielstwa Polskiego - Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych w Olsztynie - lektor j. ang. w przedszkolach, szkołach  podstawowych i szkole średniej

1986  - ukończenie jednolitych studiów magisterskich - filologia angielska w Instytucie Filologii Angielskiej UAM w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym ; praca magisterska p.t. "The shift from hero to heroine in Shakespearean tragedy as seen by feminist criticism" (ocena celująca) Promotor:  prof. dr hab.  Henryk Zbierski

1986-1988 - wykładowca w Studium Nauczania Języka Angielskiego dla Pracowników Naukowych UAM w Poznaniu (pod patronatem British Council) - zajęcia stacjonarne oraz kursy rezydencyjne

1989 -1990 -  lektor w Studium Języków Obcych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie - ½ etatu

1990 - 1995 - wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie

1995 - 2004 - asystent w Katedrze Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (od 1999 przekształconej w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

2002 - 2015/2016 - wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Olsztynie (umowa o dzieło) - pisanie ze stylistyką na rocznikach I, II , II, i III

2004 -2005 wykładowca w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej (Katedra Glottodydaktyki)

Od 2005 - wykładowca w Instytucie Neofilologii Wydziału Humanistycznego oraz wykładowca w Katedrze Filologii Angielskiej (Pracownia Nauki Języka Angielskiego)

Stypendia i staże zagraniczne :

 • (UAM) - Bell College Saffron Walden (ELT methodology and use of English)
 • (WSP) - University of Lancaster (English language testing with minimal resources)
 • (WSP) - Plymouth Marjon University (Tempus'' Duet'')
 • (WSP) - University of Exeter (Tempus'' Duet'')
 • (NKJO w Olsztynie) - Oxford - ITC and English as tools for teaching in the lifelong learning process

 

Nagrody i wyróżnienia

 • 1992 Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie II stopnia  za wyróżniające się osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej
 • 2003 Nagroda Zespołowa II stopnia 
 • 2004 Nagroda Jubileuszowa za 20 lat pracy
 • 2009 Nagroda Jubileuszowa za 25 lat pracy
 • 2014 Nagroda Jubileuszowa za 30 lat pracy
 • 2017 Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UWM za osiągnięcia organizacyjne
 • 2019 Nagroda Jubileuszowa za 35 lat pracy

 

Działalność dydaktyczna 

Prowadzone kursy:

PNJA: studia licencjackie - konwersacje, czytanie (w ramach studiów dwuprzedmiotowych Tempus ''Duet''), gramatyka, testowanie i ewaluacja, pisanie ze stylistyką I i II rok, pisanie akademickie II rok, język specjalistyczny II rok, konwersacje z leksyką II rok, konwersacje z pisaniem (II FRA), konwersacje z leksyką (III FRA); studia magisterskie - konwersacje ze słuchaniem I i II rok, umiejętności zintegrowane I rok, czytanie z leksyką II rok; leksyka I rok, leksyka II rok, konwersacje II rok, język fachowy I rok i II rok

Lingwistyka w Biznesie - korespondencja w biznesie - I rok, język specjalistyczny - Turystyka (koordynator), II rok; język angielski w Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych - III rok (koordynator); język angielski w Zarządzaniu III rok

Analiza i kreowanie trendów - przedmiot fakultatywny III rok

Koordynator: pisania ze stylistyką I i II rok, konwersacji ze stylistyką II rok, umiejętności zintegrowanych I FAMU, leksyki II FAMU, czytania z leksyką II FAMU, konwersacji II FAMU
Koordynator: konwersacji ze stylistyką II rok, pisania ze stylistyką I rok i II rok, umiejętności zintegrowanych I FAMU, leksyki I FAMU, leksyki II FAMU, czytania z Leksyką II FAMU, konwersacji II FAMU.

 

 

Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze - Gender Studies, feminism

 Publikacje

 • Conversing with Verse (1999, Studio Poligrafii Komputerowej ''SQL. 167 stron)''- zbiór własnej poezji w języku angielskim - kobiecej, feministycznej oraz o charakterze ogólnym, wraz z częścią dydaktyczną do pracy własnej i/lub grupowej. Książka powstała w ramach programu  Tempus ''Duet'' realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, którego koordynatorem był University of Exeter w Wielkiej Brytanii
 • kolejny zbiór gotowy do wydania

 

   

 Tłumaczenia naukowe:

 • Tłumaczenia serii tomów historycznych na zamówienie Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
 • Nicholas II - The  last Emperor of All the Russias. The Study of personage and the evolution of power (2010, 330 strony, autor tomu polskiego prof. dr hab. Jan Sobczak)
 • Successes and Failures. Polish landowners from the nine Western Provinces in the elections to the Russian State Duma and State Council in the years 1906-1913 (2010, 153 strony, autor tomu polskiego prof. UWM Roman Jurkowski
 • The forgotten soldiers, the Siberian epic of the 5th Polish Riflemen Division (2011, 152 strony, autor tomu polskiego prof. UWM Dariusz Radziwilłowicz)
 • streszczenie w monografii prof. dr hab. Józefa Śliwińskiego pt. Opactwo Cystersów w Łeknie, Zarys dziejów o podstawach majątkowych od połowy XII do końca XIV wieku, 2013, 7 stron
 • rozdział dotyczący Cystersów w monografii 3-języcznej prof. dr hab. Józefa Śliwińskiego, pt. The Cistersians, 2014, 98 stron
 • tłumaczenia naukowe - kilka grantów, autoreferatów habilitacyjnych oraz dziesiątki artykułów i abstraktów - z j. pol. na j. ang. z wielu dziedzin akademickich (w publikacjach polskich i zagranicznych) 
 • Castles of the State of the Teutonic Order in Prussia autorstwa Małgorzaty Jackiewicz-Garniec i Mirosława Garnca, Studio Arta 2013, 454 strony - tłumaczenie wraz z Anne-Marie Fabianowską oraz redagowanie i korekta tekstu
 • tłumaczenie tekstu wystawy o zamkach krzyżackich; eksponowana w Brukseli z okazji 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej 
 • The castle of bishops in Lidzbark Warmiński autorstwa Małgorzaty Jackiewicz-Garniec i Mirosława Garnca, Studio Arta 2017, 87 stron

 

 

 

Udział w konferencjach

 • PASE Rydzyna 1994

 

Działalność organizacyjna i popularyzatorska

 • 1993 - czynna współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej (Biuro ds. Reformy Szkolnej , Warszawa) w ramach pracy w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego w Olsztynie
 • 1996-1999- przygotowanie materiałów i opracowanie programu studiów dwuprzedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim) w ramach programu  Tempus "Duet" (Dual Subject Undergraduate Courses in Education for Teaching)
 • czynny udział w organizacji Dnia Otwartych Drzwi UWM,
 • opiekun roku (dwukrotnie - studia licencjackie),
 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • przygotowanie w roku ak. 2013-2014 wraz z IIFA kabaretu pt. ‘'Scottishness'' w ramach Dnia Szkockiego''
 • przygotowanie kabaretu pt. "Who are you?'' w ramach Dni Humana 2014
 • przygotowanie kabaretu pt. ''University probs''/''Problemiki uniwersytecke'' (I FA) w ramach Dni Humana 18-20.04.2016
 • przygotowanie kabaretu pt. ''The Tower of Babel"/''Wieża Babel'' (II FA) w ramach Dni Humana 18-20.04.2016
 • przygotowanie kabaretu pt. ''Tongue-in-cheek''/''Z przymrużeniem oka'' (II FA + kilka osób z III FA) 01.03.2017 w ramach III Dnia Międzykulturowego
 • przygotowanie kabaretu pt.'' Why not?'' w ramach Dni Humana 24-26.04.2017
 • przygotowanie kabaretu pt. ''Unique clique'' w ramach IV Dnia Międzykulturowego, 19.12.2017
 • przygotowanie kabaretu pt. '' The Kortowiada Countdown'' w ramach Dni Humana 2018, 16.04. 2018

WARSZTATY JĘZYKOWE:

 • "Angielski z pazurem" - w ramach 13 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, 23.09.2015
 • (współorganizacja) warsztatów nauczycielskiech Nowe dzieci-nowy nauczyciel-nowa szkoła autorstwa dr Marty Bogusławskiej-Tafelskiej, 10.02.2016
 • ''Think English from now on''/''Myśl/cie po angielsku od tej chwili'' 31.03.2016 w ramach Dnia Otwartego UWM
 • ''English through science''/''Angielski poprzez naukę'' 03.06.2016 w ramach Dni Fantastyki i Nauki
 • ''Positively wired by English''/''Pozytywnie zakręceni angielskim'' 21 i 22.09.2016 w ramach 14 Dni Nauki i Sztuki
 • ''Naukowy odlot z angielskim''/''Scientific ...'' 30.09.2016 w ramach Europejskiej Nocy Naukowców''
 • ''Writing: The devil is not as black as he is painted''/''Pisanie: Nie taki diabeł straszny jak go malują'' w ramach Zakuwania na Humanie, 17.03.2017
 • „Albański i rosyjski na luzie'' („Shqipja dhe rusishtja me humor") w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie w ramach Tygodnia Języków Obcych, 15.03.2018 (wraz z Marią Ławrynowicz-Szczepaniak)
 • koordynacja prezentacji pt. „The power of nursery rhymes" wraz ze studentkami I FAMU w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie w ramach Tygodnia Języków Obcych, 15.03.2018
 • „Uwaga! Fałszywi przyjaciele są wśród nas!" w ramach Olsztyńskich 16 Dni Nauki i Sztuki, 28.09. 2018
 • ‘' Magia kolorów Kortowa'' w ramach 17 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, 25.09.2019
 • Warsztat językowy ''The written you", Liceum No 2 w Olsztynie, 04.12.2019

PREZENTACJE INTERAKTYWNE

 • „Open up, Sesame!" Jak ogarnąć filologię angielską /"Sezamie, otwórz się!/ How to tackle English studies - w ramach Dnia Otwartego UWM - 0
 • 5.04.2017
 • „Graffitowo mi, czyli jak polajkować angielski przez słowo i obraz" - w ramach 15 Olsztyńskich Dni Naukii Sztuki, 28.09.2017
 • „Angielsko-rosyjska jazda be trzymanki z językiem nauki'' - w ramach Europejskiej Nocy Naukowców, 29.09.2017
 • przygotowanie i przeprowadzenie wraz ze studentką II FAMU Kingą Marczenko prezentacji pt. ''ESP - the language of beauty and makeup'' - w ramach cyklu wykładów 50 Shades of English, 08.11.2017 w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie
 • koordynacja prezentacji podróżniczej studentek II FA pt. „Three countries: Croatia, Italy, Uganda'' w ramach IV Dnia Międzykulturowego, 19.12.2017
 • koordynacja prezentacji studentki II FAMU pt. „Denmark and the phenomenon of hygge'' w ramach IV Dnia Międzykulturowego, 19.12.2017
 • ‘'Kortowo - kolorowo'' w ramach Dnia Otwartego UWM, 27.03.2019

PREZENTACJE ONLINE

- ‘'Shades of blonde'' - na kanale Culture Corner Chaps, z udziałem studentów I FAMU (muzyka, poezja autorska, kultura), 28.05.2020

Powołanie PEN LOVERS' CLUB w r. ak. 2016/2017 - prezentacje interaktywne

 • przygotowanie prezentacji wraz z grupą studentów II FA pt. ''Pig up a pen and write!''/''Chwyć pióro i pisz!'' w ramach III DM 01.03.2017
 • przygotowanie prezentacji z grupą studentów II FA pt. "Nie bądź kuro, chwyć za pióro" w ramach Dni Humana, 24-26.04.2017
 • przygotowanie prezentacji wraz z grupą studentów II FA pt. "The power of STATIONery'' w ramach IV Dnia Międzykulturowego 19.12. 2017
 • przygotowanie wraz z grupą studentów I FA prezentacji pt. ‘'Nie długopis a twój popis'' w ramach XII Dni Humana 2018, 18.04.2018
 • przygotowanie prezentacji wraz z grupą studentów II FA pt. ‘'Notesy aż po kresy'' w ramch XIII Dni Humana, 15.04.2019

 

Powołanie Business in Linguistics Club w r.ak. 2017/2018 - prezentacje interaktywne

 • przygotowanie wraz ze studentami I LwB prezentacji pt. "The crazy side of business'' w ramach Dni Humana 2018, 18.04.1018
 • przygotowanie wraz ze studentami I LwB prezentacji pt. "Misz-masz czyli kulturowy kogel mogel'' w ramach XIII Dni Humana 2018, 15.04.2019

Inicjator i organizator DNIA MIĘDZYKULTUROWEGO na Wydziale Humanistycznym:

 • I DM 2014/2015 - 10 marca 2015; wraz z konferencją pt. ''Zjednoczmy się bracia i splećmy swe dłonie'' oraz Dyskoteką Międzykulturową (współorganizacja wydarzenia wraz ze studentkami KFA Elżbietą Klimus oraz Barbarą Pietrewicz)
 • II DM 2015/2016 - 21 października 2016; wraz z konferencją pt. ''Religia w kontekście kulturowym'' (współorganizacja wydarzenia wraz ze studentkami KFA Elżbietą Klimus oraz Barbarą Pietrewicz)
 • III DM 2016/2017 - 1 marca 2017; nowa formuła pod hasłem przewodnim ''TOGETHERNESS'' (organizacja całego wydarzenia wraz ze studentkami KFA Barbarą Pietrewicz oraz Agatą Michalak)
 • IV Dzień Międzykulturowy 2017/2018 - 19 grudnia 2017 pod hasłem przewodnim "UNIQUENESS'' (organizacja całego wydarzenia)

 

 

 

 

 

Zainteresowania zawodowe i pozazawodowe

 • poszukiwanie i tworzenie niebanalnych materiałów dydaktycznych, tłumaczenia pisemne, głównie akademickie,  z j. pol. na j. ang., pisanie tekstów autorskich w j. ang. - proza i poezja;
 • TED talks;
 • języki obce - rosyjski, niemiecki, włoski, albański (Seminarium Języka Albańskiego, Kultury i Literatury 2012, 2013, 2014, 2015 (dotarłam, ale wypadek losowy pokrzyżował mi plany), 2016, 2017, 2018, 2019 - w Prishtinie, Kosowo (certyfikaty I i II stopnia), macedoński oraz inne języki bałkańskie, podróże (w szczególności Bałkany);
 • szeroko pojęta sztuka, aranżacja wnętrz z duszą, projektowanie biżuterii autorskiej, życie na wsi, psy i koty, rośliny doniczkowe oraz ogrodowe, muzyka, hygge;