Tag: Biebrza
2000
04.05

Koniec marca 2000. Wyjazd do rezerwatu Czerwone Bagno. Trasa od lesniczówki Grzędy do lesniczówki Grzędy przez platformę widokową, wydmy, wieżę widokową na Wilczej Górze i oczywiście bagna… Po drodze nocowaliśmy w chacie na wydmach. Obowiązkowym było wieczorne i poranne wypatrywanie łosi z wieży widokowej, niestety jedyne łosie jakie wypatrzyliśmy to oswojona klępa przy leśniczówce. Najciekawsze było chodzenie po bagnach na boso… gdzieniegdzie jeszcze lód nie odpuścił…

1999
06.30

Czerwiec 1999. Spływ rozpoczął się od jez. Rajgrodzkiego, potem Jegrznią, Biebrzą i meta w Osowcu. Liczna ekipa w skład której wchodzili aktualni członkowie klubu oraz „młodzi weterani”.