Akademickie Centrum Wsparcia „Empatia” już działa

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.04.2020 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie swoją działalność rozpoczęło Akademickie Centrum Wsparcia „Empatia”

ACW „Empatia” to powstałe w ramach projektu pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” akademickie centrum usług psychologicznych świadczonych przez profesjonalistów z Wydziału Nauk Społecznych (patrz: Zespół ACW). 

Projekt „Żagiel możliwości” umożliwił objęcie systemowym wsparciem osób z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi i depresją i zaangażował w działalność  profesjonalistów z Akademickiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Terapii „Empatia”, zainicjowanego przez Dziekana i pracowników Wydziału Nauk Społecznych w 2017 roku. Obecnie Akademickie Centrum Wsparcia „Empatia” działa w nowej strukturze przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM.

ACW „Empatia” zaprasza wszystkich studentów, doktorantów oraz pracowników, którzy potrzebują pomocy psychologicznej i wsparcia. Wizyty są bezpłatne.

Więcej informacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie projektu „Żagiel możliwości” w zakładce Akademickie Centrum Wsparcia „Empatia”.

 

Projekt pn. ,,Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego