Administracja Elektroniczna

Rekrutacja

W pierwszej kolejności kandydat na studia podyplomowe musi dokonać rejestracji w systemie IRK


PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:

październik/listopad 2017 *

* termin rozpoczęcia zajęć może ulec zmianie i uzależniony jest od zgłoszenia się niezbędnej liczny słuchaczy


TERMIN ZGŁOSZEŃ:

10 maja - 15 października 2017


WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu ukonczenia studiów,

- 1 fotografia o wymiarach 35x45 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane na odwrocie)

- kserokopia dowodu osobistego

- podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK


ODPŁATNOŚĆ:

3600 PLN *

* płatne jednorazowo lub na wniosek słuchacza, w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z kierownikiem studiów podyplomowych - może być rozłożona maksymalnie na 6 rat. Odpłatność za świadectwo - 30 zł. (płatne na zakończenie studiów podyplomowych)..


Dokumenty prosimy przesłać na adres:


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji

ul. Warszawska 98

10-702 Olsztyn

pok. 02

z dopiskiem "Administracja Elektroniczna"


poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 - 15:00, tel. 89 524 64 26


W razie pytań prosimy o kontakt.


Projekt: Adam Ludzia

Made with Goldfish