Administracja Elektroniczna

Program

Semestr I:

1. Zarys prawa administracyjnego

2.Informatyka w kryminalistyce

3. Wstęp do nauki prawa

4. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

5. Prawo nowoczesnych technologii

6. System organów ochrony prawnej

7. Praca i zabezpieczenie społeczne

8. Cyberprzestępczość w obszarze administracji

9. Zarys postępowania administracyjnego

10.Zarządzanie e-dokimentem

11.Egzekucja w administracji


Semestr II:

12. Wstęp do cyfryzacji administracji

13. Usługi elektronicznej administracji

14. Programy użytkowe

15. Informacja publiczna: rejestry publiczne

16. Komputerowo wspomagane techniki biurowe

17. Przygotowywanie pism procesowych w sprawach karnych

18. Przygotowywanie pism procesowych w sprawach administracyjnychStudia kończą się egzaminem dyplomowym.


Projekt: Adam Ludzia

Made with Goldfish