Administracja Elektroniczna

Program

Semestr I:

1. Zarys prawa administracyjnego

2. Wstęp do cyfryzacji administracji

3. Wstęp do nauki prawa

4. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

5. Usługi elektronicznej administracji

6. System organów ochrony prawnej

7. Praca i zabezpieczenie społeczne

8. Komputerowo wspomagane techniki biurowe

9. Zarys postępowania administracyjnego

10. Informacja publiczna: rejestry publiczne


Semestr II:

11. Programy użytkowe

12. Zarządzanie e-dokimentem

13. Cyberprzestępczość w obszarze administracji

14. Informatyka w kryminalistyce

15. Prawo nowoczesnych technologii

16. Egzekucja w administracji

17. Przygotowywanie pism procesowych w sprawach karnych

18. Przygotowywanie pism procesowych w sprawach administracyjnych


Studia kończą się egzaminem dyplomowym.


Projekt: Adam Ludzia

Made with Goldfish