Administracja Elektroniczna

Kontakt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Kancelaria Wydziału Prawa i Administracji

ul. Warszawska 98

10-702 Olsztyn


dr Katarzyna Pruszkiewicz - Słowińśka

p.o. KIEROWNIKA

e-mail: katarzyna.slowinska@uwm.edu.pl

mgr Piotr Seredocha

SEKRETARZ

tel. 89 524 64 26

e-mail: piotr.seredocha@uwm.edu.pl

Projekt: Adam Ludzia

Made with Goldfish