AKTUALNOŚCI


Zmiana 24 luty 2018 r. SOBOTA


08.00-09.30 - System organów ochrony prawnej

09.45-11.15 - Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

11.30-13.00 - Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

13.15 - 14.45 - Prawo nowoczesnych technologii


25 luty 2018 r. NIEDZIELA


8.00 - 16.30 - Egzekucja w administracji


Szanowni Państwo,


W związku z utworzeniem nowego kierunku studiów podyplomowych - „Administracja Elektroniczna”, chcielibyśmy przedstawić Państwu jego podstawowe założenia. Trudno nie dostrzec postępującego zjawiska cyfryzacji wszelkich dziedzin życia społecznego, w tym również administracji publicznej. Egzemplifikacją tego faktu są chociażby wciąż powstające projekty „e – urzędów” czy „e – sądów” itp. Nowoczesny urzędnik to dziś nie tylko pracownik wykwalifikowany w dziedzinie administracji ze znajomością zagadnień prawnych, ale również pracownik, który w swojej codziennej pracy aktywnie korzysta z osiągnięć współczesnej techniki.


Podjęta przez nas inicjatywa została poprzedzona przeprowadzeniem licznych ankiet i rozmów z potencjalnymi pracodawcami odnośnie faktycznego zapotrzebowania w zakresie posiadanych przez absolwenta kwalifikacji zawodowych. Biorąc pod uwagę wskazane wytyczne, jak również trudności w znalezieniu odpowiedniego kandydata na poszczególne stanowiska, zdecydowaliśmy się utworzyć taki kierunek studiów podyplomowych, który wyszedłby naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracodawców, jak również przyszłych pracowników w spełnieniu ich zawodowych oczekiwań.


Aby przybliżyć Państwu nasze założenia chcielibyśmy zwrócić uwagę na zagadnienia jakie będą realizowane na tworzonym przez nas kierunku - będą to m. in. wstęp do cyfryzacji i administracji, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, usługi elektronicznej administracji, komputerowo wspomagane techniki biurowe, cyberprzestępczość w obszarze administracji.


Ogółem planujemy zrealizować 196 godzin zajęć dydaktycznych. Zgodnie z naszymi założeniami studia podyplomowe na kierunku „Administracja Elektroniczna” mają dostarczyć absolwentowi praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie administracji elektronicznej.


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.


dr Marta Kowalczyk-Ludzia

Kierownik studiów podyplomowych

"Administracja Elektroniczna"

Projekt: Adam Ludzia

Made with Goldfish