Chór im. Prof. Wiktora Wawrzyczka został założony w 1952 roku przez prof. Wiktora Wawrzyczka - kierownika Katedry Chemii Ogólnej ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Ideę zrzeszania się studentów różnych dziedzin nauki wokół muzyki chóralnej przeniósł z tradycji  przedwojennego  Towarzystwa Śpiewaczego "Harmonia" w Cieszynie, którego był aktywnym członkiem. W swojej 60-letniej działalności zespół, biorąc udział w festiwalach krajowych i zagranicznych, zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia, nagrał też kilkanaście płyt z muzyką klasyczną i rozrywkową.


PRZYJDŹ NA KAŻDĄ Z PRÓB:

 

poniedziałki, środy, czwartki w godz. 19.00 - 21.00

ul. M. Oczapowskiego 11 (obok stadionu), sala nr 212

 

 

 

Chór
im. prof. W. Wawrzyczka

 

 
 
ul. B. Dybowskiego 7
(Uniwersytecki Dom Rotacyjny)
Olsztyn-Kortowo
 

tel. 89  523 32 99
0 605 342 081

 e-mail: choir@uwm.edu.pl

Adres oficjalnej strony:

 www.uwm.edu.pl/choir

 

Znajdź nas na Facebooku!